Search

 
 

Науково-педагогічні працівники кафедри філософії продовжують розширювати горизонти напряму. Так, 01 березня доцент кафедри д.філос.н. Олександр Киричок у якості модератора взяв участь у семінарі «Політична філософія: теорія, історія та головні проблеми», що відбувся в Інституті філософії НАН України.

Перше засідання було присвячено темі «Відродження політичної філософії у ХХ ст.» за такими напрямами: феномен відродження політичної філософії у німецькій, французькій та англо-американській традиціях.

Проведення семінару стало важливою подією сьогодення на фоні публічного політичного дискурсу, сповненого емоційних звинувачень та популістських обіцянок, а також недостатньої уваги до розвитку політичної філософії як на рівні систематичних досліджень, так і на рівні номенклатури філософських дисциплін (що передбачає спеціалізовані періодичні видання, кафедри та навчальні програми у закладах вищої освіти, академічні спеціальності, асоціації дослідників тощо).  

Як підкреслювалось у доповідях і обговореннях, міркування щодо подальшої долі національних держав, партійної політики, класичних політичних ідеологій, кардинальних змін в режимах функціювання розвинених демократичних держав та трансформацій форм партійного політичного життя є своєрідним каталізатором відродження інтересу до політичної філософії серед європейських та північноамериканських інтелектуалів. Ця дискусія спонукає до перегляду класичних ідеологічних побудов, переосмислення та винайдення форм політичної активності, пристосованих до реалій сучасного світу.

Проте не можна казати, що цей процес близький до завершення. Навпаки, поточні зміни потребують подальшого поглиблення рефлексії над визначальними категоріями політичної філософії, розробку і обговорення нових способів переоблаштування суспільно-політичного життя, реартикуляцію ціннісно-нормативних засад демократичної політики, зростання інтересу до історії політичної думки тощо.

Проведені дискусії та отримані на семінарі знання стануть у нагоді при підвищенні кваліфікації викладачів і повинні знайти втілення в навчальних планах і програмах кафедри філософії НМАПО імені П. Л. Шупика.