Search

 
 

22 березня науково-педагогічні працівники кафедри філософії під керівництвом завідувача професора Світлани Пустовіт взяли участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», що пройшла в Національному авіаційному університеті.

Конференція зібрала спеціалістів з педагогіки, філософії та інших гуманітарних наук із різних країн світу: США, Польщі, Словаччини, Грузії, Казахстану, Молдови, Румунії, Вірменії, Білорусі, Росії, а також міст України: Києва, Львова, Одеси, Харкова, Острогу, Ізмаїла, Сум, Хмельницького, Умані, Вінниці, Запоріжжя, Білої Церкви, Івано-Франківська.
Цікавою та різноманітною була програма заходу: 1) наукові педагогічні школи, їх спрямованість, принципи організації та діяльності, результати й перспективи розвитку; 2) особливості використання в професійній підготовці студентів загальнонаукових методологічних підходів; 3) педагогічні, організаційні та психологічні умови формування компетентностей фахівця; 4) інноваційні педагогічні та інформаційні технології формування конкурентоспроможного здобувача вищої освіти; 5) проблеми стандартизації вищої освіти у вітчизняному і закордонному досвіді; 6) модернізація змісту професійної підготовки здобувачів вищої освіти; 7) інноваційні технології навчання студентів у профільних закладах вищої освіти; 8) досвід використання віртуального освітнього простору; 9) моніторинг якості освіти, їх засоби та технології.

Обговорення доповідей пройшло в зацікавленій, жвавій атмосфері. В ході конференції учасники обмінялися думками та досвідом із педагогічних, методологічних та інших професійних питань викладання дисциплін у закладах вищої освіти в Україні та за кордоном.

Розглянута та обговорена можливість наукової співпраці кафедри філософії НМАПО імені П. Л. Шупика та викладачів США, Польщі, Словаччини з методологічних питань викладання філософії в закладах вищої освіти.