Search

 
 

25 - 26 квітня 2019 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю  «Актуальні питання діагностики і лікування алергічних хвороб та аутоімунних станів у дітей», проведена кафедрою педіатрії №1 за безпосередньої участі НМАПО імені П.Л. Шупика та за підтримки Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», присвячена 125-річчю заснування Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»,  та 90-річчю безперервної співпраці з лікарнею кафедри педіатрії №1.

Конференцію привітали: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Р. Моїсеєнко, декан педіатричного факультету професор М. Маменко, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук`янової НАМН України» професор В. Лапшин, завідувач кафедри неонатології НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Є. Шунько, головний лікар Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» І. Садов`як.

З доповідями на конференції виступили професор М. Маменко («Безперервна медична освіта та безперервний професійний розвиток фахівців галузі охорони здоров`я згідно наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019»), Assoc. Prof. Violeta Panaviene, Vilnius University Medical Faculty, Institute of Clinical Medicine, Clinic of Children`s Diseases and Center of Paediatrics of Children`s Hospital Affiliated to Vilnus University Hospital Santaros Clinics, Vilnsus, Lithuania, професор Є. Шунько («Пізні недоношені діти — перинатальні ризики та медичне спостереження»),  професор кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика Л. Чернишова («Рекурентні респіраторні інфекції та алергія у дітей: чи існує зв`язок?»), завідувач кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології професор А. Волоха («Інфекції, як маркер первинних імунодефіцитів»), завідувач кафедри оториноларингології, аудіології та фонітрії професор А. Косаковський («Гострий риносинусит у дітей: питання діагностики та лікування»).

У конференції взяли участь провідні співробітники медичних закладів України: завідувач кафедри педіатрії № 2 Харківського Національного медичного університету імені В.Н. Каразіна, д.мед.н.  Н. Шевченко («Аутозапалення у структурі ревматичних захворювань у дітей»), завідувач відділенням дитячої пульмонології та алергології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», д.мед.н. О. Речкіна («Чи існує хронічне обструктивне захворювання у дітей?»), головний науковий співробітник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», головний дитячий алерголог України, д.мед.н. Т. Уманець («Нові можливості досягнення контролю бронхіальної астми у підлітків»).

Широку дискусію викликали доповіді завідувача кафедри педіатрії №1, професора О. Охотнікової, завідувача кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету, професора С. Недєльскої,   засновані на сучасних міжнародних настановах та власному багаторічному клінічному досвіді.

У роботі конференції взяли участь понад 230 лікарів різних спеціальностей: педіатри, алергологи,  пульмонологи,  сімейні лікарі, імунологи, ревматологи, лікарі інтерни, аспіранти та клінічні ординатори.

Проведено 6 секційних засідань, окремо виділено час для доповідей молодих вчених, стендових доповідей молодих вчених.

Загалом заслухано та обговорено більше 40  доповідей, присвячених актуальним питанням патогенезу, клініки, діагностики, диференційної діагностики та лікування  широкого кола патології дитячого віку з позиції міжнародних настанов. Наприкінці кожного пленарного засідання  проходило жваве обговорення питань, які з’явилися у слухачів під час прослуховування доповідей.

Актуальність тематики конференції обумовлена зростанням розповсюдженості алергічної та аутоімунної патології, залучанням у процес різних систем організму. Тому інформація була важлива не тільки для алергологів і ревматологів, але й для лікарів вузьких спеціальностей (імунологів, інфекціоністів, пульмонологів ) та лікарів первинної ланки – педіатрів, сімейних лікарів. На конференції було розглянуто багато клінічних випадків, надані конкретні практичні рекомендації.

Конференція стала ще одним кроком у просуванні концепції доказової медицини та безперервного навчання лікарів.

Всім учасникам по закінченню науково-практичної конференції було вручено сертифікати.

Щиро дякуємо всім, хто взяв участь у конференції.