Search

 
 

За короткий проміжок часу від свого створення і до сьогодні (2005 - 2019 рр.) на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика проходили навчання в клінічній ординатурі 47 іноземних громадянина, географія яких не обмежувалася лише країнами СНД (34) (Грузія – 19, Узбекистан – 4, Азербайджан – 7, Молдова – 1, Туркменістан - 3), серед них були представники країн дальнього зарубіжжя (13), а саме: Південної Америки (Еквадор - 1), Північної (Туніс – 1, Лівія - 1), Західної (Нігерія - 1) та Північно-Східної Африки (Сомалі - 1), Центральної (Афганістан - 2) та Південно-Західної Азії (Іран – 2, Сирія - 2), Ближнього (Палестина - 1) та Середнього Сходу (Бахрейн - 1).

Причому, за період з кінця 2015 року, з того часу, коли кафедру очолив д. мед. н., професор Сергій Саволюк, навчання пройшли 20 іноземних молодих фахівця (43%, майже половина).

Така кількість іноземних громадян, що мають бажання навчатися в Академії та на кафедрі хірургії та судинної хірургії зокрема, є свідченням безперечного авторитету нашого освітнього закладу на міжнародній арені.

В клініку кафедри хірургії та судинної хірургії молодих фахівців приваблює, без сумніву, її ургентний характер та інноваційність в підходах до наукової, освітньої і лікувальної роботи колективу кафедри з акцентами на сучасних підходах хірургії швидкого відновлення, які співробітники кафедри активно впроваджують в усі галузі клінічної хірургії. Сфера наукових та лікувальних пріоритетів кафедри хірургії та судинної хірургії, які окреслені в стратегії та програмі роботи завідувача кафедри, професора Сергія Саволюка, дуже широка, вона охоплює весь спектр ургентної та планової хірургічної патології органів черевної порожнини та заочеревинного простору з використанням традиційного, лапароскопічного та ехо-контрольованих навігаційних доступів, сучасну алопластику черевних гриж та складних дефектів черевної стінки, малоінвазивну хірургію варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, малотравматичну колопроктологію, радикальну онкохірургію, інноваційні методики лікування синдрому діабетичної стопи та трофічних виразок нижніх кінцівок, передові технології лікування нориць травного каналу, баріатричні операції, застосування протоколів Fast Track Surgery та технології електрозварювання живих тканин.

Саме це робить кафедру привабливою для навчання іноземних громадян. Наразі, на кафедрі навчаються в клінічній ординатурі 4 іноземних громадянина – два з Азербайджану, один з Туркменістану та один з Нігерії, причому одна з них - Юсіфова Севіндж (Азербайджан), планує продовжити своє навчання на кафедрі, як аспірантка для проведення наукової роботи, присвяченої баріатричній хірургії.