Search

 
 

Високі показники з наукової роботи та інноваційної діяльності кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, які забезпечують стабільно високі показники діяльності кафедри у внутрішньому академічному рейтингу, досягаються не лише колективною роботою співробітників.

У цьому контексті слід відзначити активність та вмотивованість 3 аспірантів кафедри, які працюють над виконанням дисертаційних досліджень в рамках планової ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри «Інноваційні технології в хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини, черевної стінки та судин» з терміном виконання 2017 - 2021 рр.

Очний аспірант денної форми 2 року навчання Р. Геращенко виконує дисертаційну роботу за темою «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» під керівництвом д. мед. н., доцента кафедри В. Ходоса. Робота має експериментально-клінічний характер, присвячена актуальному та інноваційному розділу ургентної малоінвазивної флебології, а саме застосуванню технології електрозварювання живих біологічних тканин в умовах гострого висхідного тромбофлебіту.

Очний аспірант денної форми 1 року навчання А. Глаголєва працює над кандидатською дисертацією за темою «Застосування автоматичного режиму біоелектрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок» під керівництвом завідувача кафедри, д. мед. н., професора С. Саволюка. В рамках експериментально-клінічного дослідження планується удосконалити технологію ендовенозного електрозварювання в умовах планової флебології шляхом опрацювання режиму автоматичної зварки для мінімізації операційної травми, диференційованого підходу до температурних режимів та підвищення безпеки виконання ендовенозних втручань.

Очний аспірант денної форми 1 року навчання Д. Завертиленко виконує кандидатську дисертацію за темою «Лапароскопічна гастроплікація в хірургічному лікуванні метаболічного синдрому» під керівництвом професора Саволюка. Робота є інноваційною в контексті імплементації протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) при виконанні лапароскопічної гастроплікації в запропонованому варіанті, особливо у пацієнтів з ожирінням та метаболічним синдромом за наявності у хворого гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що обмежує застосування низки оперативних втручань, вимагаючи розробку нових, інноваційних підходів до планування операції та прогнозування ускладнень в ранньому та віддаленому терміні спостереження.

Всі дисертаційні роботі виконуються згідно плану, з щоквартальним моніторингом наукової продукції аспірантів на кафедральних засіданнях з презентацією доповідей аспірантів на науково-практичних конференціях як в Україні, так і за кордоном, враховуючи їх інноваційний характер.

Наразі, планують до вступу в аспірантуру ще 2 молодих та перспективних науковця, які своїми роботами посилять наукові пріоритети та освітню привабливість кафедри хірургії та судинної хірургії та Академії на ринку безперервної професійної освіти.