Search

 
 

26 квітня на кафедрі управління охороною здоров`я було вручено сертифікати про завершення циклу спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я» 9 слухачам – керівникам сфери охорони здоров’я та їх резерву, які впродовж 18 місяців проходили навчання за сучасною освітньою програмою, метою якої є підготовка професіоналів нової генерації у галузі управління охороною здоров’я.

Навчальна програма циклу спеціалізації за ініціативи НМАПО імені П. Л. Шупика та за участю Проекту Європейського Союзу «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» була започаткована у 2010 році та передбачала більш глибоке та комплексне вивчення дисциплін для підготовки управлінських кадрів сфери охорони здоров’я, що відповідає Європейським освітнім стандартам.

З 2011 року за цією програмою в Академії пройшли підготовку 109 керівників медичних закладів за очно-заочною формою навчання.

Навчальна програма циклу постійно оновлюється і на сьогодні вона включає 10 основних та 4 додаткових модулі, основними з яких є державна політика та основи менеджменту в системі охорони здоров’я, інформаційний, фінансовий, організаційний менеджмент, основи маркетингу, управління якістю медичної допомоги тощо.

Слухачам циклу впродовж навчання було представлено велику кількість різнопланових лекцій, семінарів, практичних занять на яких вони отримували та вдосконалювали знання, що в подальшому їм дадуть можливість успішно функціонувати у професійному середовищі, вміти стратегічно мислити та прогнозувати очікувані результати, забезпечувати ефективну роботу системи охорони здоров’я.

Приємно відзначити, що випускники циклу, які є представниками різних регіонів України, протягом усього періоду навчання виявляли зацікавленість до отримання нових знань, брали активну участь у роботі кафедри, дискутували щодо шляхів вирішення нагальних питань реформування медичної галузі та при презентації своїх фінальних робіт показали високий рівень професійних знань, що свідчить про появу нового покоління керівників сфери охорони здоров’я, здатних до глибокого  розуміння проблем та ключових тенденцій розвитку вітчизняної системи охорони здоров'я.

Під час своїх виступів проректор з науково-педагогічної роботи професор О. Толстанов, завідувач кафедри професор В. Михальчук, професор Н. Гойда та інші науково-педагогічні працівники кафедри привітали випускників із закінченням навчання та  побажали їм доброї долі та професійної реалізації, а також закликали бути  ініціативними та брати активну участь у процесі реформування медичної галузі.

Наприкінці випускної конференції від імені слухачів циклу виступили Н. Романенко – заступник начальника управління медичних послуг ДАКХ (Артем) та О. Кізян – заступник директора КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги» м. Черкаси, які висловили слова подяки професорсько-викладацькому складу кафедри за високий рівень викладання, цікаві лекції та практичні заняття, розуміння та хороше ставлення до слухачів і пообіцяли в подальшому продовжувати професійно розвиватись та самовдосконалюватись.

 

По закінченню кожний учасник отримав сертифікат відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446.