Search

 
 

25 квітня 2019 року відбулася знакова подія в Інституті стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика – Стоматологічний симпозіум. Організаторами та активними учасниками наукового форуму стали науково-педагогічні працівники та студентське самоврядування Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика: директор Інституту стоматології професор Олена Дорошенко, завідувач кафедри стоматології професор Олексій Павленко, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

професор Віталій Біда, завідувач кафедри терапевтичної стоматології професор Галина Білоклицька, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії професор Олексій Тимофєєв, завідувач кафедри ортодонтії професор Мирослава Дрогомирецька, завідувач кафедри стоматології дитячого віку доцент Ірина Трубка, професори, доценти, асистенти, аспіранти, клінічні ординатори, інтерни та слухачі.

Особливістю симпозіуму стало те, що програма його включала доповіді молодих науковців, а саме: асистентів, докторантів, аспірантів та інтернів, які блискуче презентували досягнення усіх галузей сучасної стоматології.  Повністю заповнена аудиторія, жвава дискусія та зацікавленість слухачів абсолютно і беззаперечно підтвердили актуальність проведення симпозіуму.

Були представлені науково-практичні доповіді, присвячені усім розділам сучасної стоматології,  а саме: сучасним підходам до лікування  захворювань тканин пародонта у підлітків і осіб молодого віку, мультдисциплінарним підходам в діагностиці, лікуванні та індивідуальній підтримувальній терапії генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті та вибору ортопедичних конструкцій у разі даної патології, профілактиці болю і запалення на етапах дентальної імплантації та безпосереднього протезування, функціональним та естетичним аспектам профілактики та лікування зубо-щелепних аномалій, ортодонтичній допомозі при реабілітації пацієнтів з дефектами  щелепно-лицевої ділянки та багато іншого.

В результаті жвавої дискусії в ході обговорення доповідей, запитань та відповідей на них, усім присутнім стало вочевидь, що тільки  мультидисциплінарний підхід та консолідація зусиль лікарів різних спеціальностей забезпечить об’єктивний аналіз етіології та патогенезу захворювань та допоможе знайти спільний шлях у подоланні проблем із розробкою ефективних заходів профілактики та лікування стоматологічних захворювань.