Search

 
 

2 травня 2019 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика розпочали навчання лікарі-інтерни ІІІ року за спеціальністю «Хірургія».

Завідувач кафедри професор С. Саволюк на вступній лекції доповів про робочий план, програму очної частини інтернатури та завдання, які стоять перед молодими лікарями щодо поглиблення теоретичної підготовки та вдосконалення практичних навичок та вмінь з усіх розділів клінічної хірургії згідно з зауважень під час проміжної атестації по завершенню І та ІІ року навчання, вимоги щодо оформлення індивідуальної документації лікарів-інтернів під час проходження очної частини навчання та заключної атестації, дату проведення комп’ютерного іспиту.

Під час виробничої наради завідувач кафедри, професор С. Саволюк та відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри к. мед. н., доцент О. Шуляренко ознайомилися з обсягом виконаної роботи лікарями-інтернами згідно представлених цифрових звітів на заочних базах стажування, планові перевірки яких здійснювалися співробітниками кафедри хірургії та судинної хірургії впродовж 2017, 2018 та 2019 років, провели перевірку вихідного рівня знань.

Крім цього, молоді фахівці були ознайомлені із змінами в системі безперервного професійного розвитку, що стає додатковим стимулом та рушієм щодо подальшого зростання та удосконалення фахівців.

По завершенню виробничої наради співробітники кафедри хірургії та судинної хірургії побажали успіхів в навчанні.