Search

 
 

Згідно комплексного плану роботи деканату хірургічного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика 18 квітня 2019 року відбулася перевірка кафедри хірургії та судинної хірургії.

Відповідно до розпорядження декана хірургічного факультету доцента В. Шуби  була створена комісія для перевірки учбово-методичної документації, ведення педагогічного процесу, клінічної роботи, проведеної на базах стажування інтернів, виконання пунктів додатку до контракту завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії д. мед. н., професора С. Саволюка в складі: професор кафедри хірургії серця та магістральних судин Р. Вітовський (голова комісії), доцент кафедри хірургії та трансплантології Н. Присяжна, доцент кафедри урології В. Когут, доценти кафедри анестезіології та інтенсивної терапії А. Жежер та Д. Дзюба.

Комісія була ознайомлена з матеріально-технічною базою кафедри, станом учбових кімнат, лекційної аудиторії, що обладнана телемедичною комунікативною системою для проведення майстер-класів з on-line трансляцією з кафедральної операційної, комп’ютерним та тренінговим класами, роботою лапароскопічного тренажера, кімнатами для лікарів-інтернів та клінічних ординаторів і аспірантів.

Комісія відзначила, що документація кафедри хірургії та судинної хірургії упорядкована та відповідає існуючим вимогам. Були проаналізовані анкети слухачів щодо якості організації навчального процесу на циклах, проведення лекційних, практичних та семінарських занять та протидії корупції. Ознайомлені з станом методичного забезпечення та ілюстративними засобами підтримки занять, наявним відео-архівом, наповненням інформаційних стендів, моніторинговими листами завідувача кафедри щодо побіжного виконання навчально-виробничого плану та підвищення кваліфікації викладачів.

За звітний період завідувачем і колективом кафедри хірургії та судинної хірургії виконано запланований обсяг навчальної, методичної, науково-дослідної, лікувально-діагностичної та організаційної роботи.


Так, в 2018 році на кафедрі хірургії та судинної хірургії пройшли навчання 61 лікар-інтерн за спеціальністю «Хірургія» 1, 2, 3 року, 137 лікарів-курсантів різної кваліфікаційної категорії (124 за бюджетом та 13 за спецфондом), 6 лікарів на циклах спеціалізації за індивідуальним планом, 15 клінічних ординаторів та 3 аспіранти та 22 лікаря-інтерна за спеціальністю «Сімейна медицина – загальна практика» при проходженні суміжного циклу з хірургії.

З метою популяризації, позиціонування та презентації здобутків, кафедра хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика активно представлена в мережі Internet: на сайті Академії (2018 рік – 43 новини, 2019 - 18), на власних кафедральних сайтах (з лапароскопії та з флебології), в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn) та відео-хостінг ресурсі (YouTube) для висвітлення цікавих клінічних випадків та складних операцій, для телемедичного консультування застосовуються програми мессенджери – Scape, Telegram, Viber, WhatsApp.

Створення в 2016 році навчально-тренінгового класу, за ініціативи завідувача кафедри, професора Саволюка, дозволило в 2018 році забезпечити навчання 136 осіб, з них слухачів циклів ТУ («Вибрані питання невідкладної абдомінальної хірургії», «Основи лапароскопічної хірургії»), ПАЦ та спеціалізації – 57 різної фахової підготовки, 95% з яких мали вже відповідну кваліфікаційну категорію з хірургії, лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» 1, 2, 3 року навчання - 61, клінічних ординаторів – 15, очних аспірантів – 3. Клас обладнаний 2 тренажерами, генераторами різних видів хірургічної енергії, наявні електрохірургічні інструменти та зшивальні апарати, наборами шовного матеріалу та синтетичних імплантів, мультимедійним супроводом, інтерактивною системою для майстер-класів в режимі Live Surgery та системою для запису та архівування потокового відео в режимі on-real-time в обладнаній кафедральній лекційній аудиторії, що має прямий мультимедійний та мереживний зв'язок з кафедральною операційною (зображення подається як загального плану, так і з ендоскопічної та лапароскопічної камери), що дозволяє активно проводити тематичні майстер-класи (в 2018 - 12) та науково-практичні клінічні конференції (4) в режимі живої хірургії.

Наукова продукція кафедри в рамках планової ініціативно-пошукової НДР за 2018 рік представлена 1 навчальним посібником, 11 фаховими наукометричними статтями, 31 тезами державного та міжнародного рівнів, 3 патентами на корисну модель, 3 методичними рекомендаціями, до Реєстру галузевих нововведень оформлено 10 заявок, в підпорядковані кафедрі клінічні бази впроваджено 87 інновацій, що стосуються всіх галузей ургентної та планової абдомінальної хірургії та хірургії варикозної хвороби та її ускладнень. Наукові пріоритети кафедри були захищені в 4 кандидатських дисертаціях 2 співробітників та 2 здобувачів кафедри, на етапі завершення ще 4 кандидатських дисертацій (3 аспірантів, 1 здобувача), планується 2 докторські дисертації, в яких будуть висвітлені всі сфери наукових інтересів кафедри.

Загалом, комісія високо оцінила той обсяг всіх видів діяльності завідувача та колективу кафедри хірургії та судинної хірургії за звітний період, який дозволив кафедрі третій рік поспіль посідати 1 місце в рейтингу кафедр хірургічного факультету та 3 місце в загальноакадемічногу рейтингу кафедр НМАПО в 2018 році.