Search

 
 

19 квітня 2019 року в межах Х Ювілейного Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» відбулася Українська школа медсестринства, організована Medical professional events за підтримки Асоціації медичних сестер України.

Працівники НМАПО імені П. Л. Шупика у різний спосіб сприяють професійному розвитку медичних сестер. Зокрема, участь у даній Школі медсестринства взяла старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Лідія Юрковська з доповіддю на тему: «Правові межі комунікації з пацієнтами та їх близькими родичами».

У промові доповідач висвітлила правові основи комунікації медичного персоналу, викладені у основах законодавства про охорону здоров’я, Законі України «Про запобігання корупції», Кодексі України про адміністративні правопорушення тощо; охарактеризувала несприятливі траєкторії розвитку конфліктних ситуацій, викликаних недостатньою комунікативною майстерністю медичних працівників; комунікативні помилки, які можуть призводити до скарг та правових наслідків у вигляді дисциплінарної відповідальності; проаналізувала основні практичні аспекти запобігання комунікативним помилкам та їх несприятливим правовим наслідкам.

Після доповіді у присутніх виникло чимало запитань, пов’язаних з документальним оформленням конфліктних ситуацій, у яких задіяні пацієнти, їх близькі родичі, лікарі та медичні сестри, правилам аудіо- та відео фіксації у закладах охорони здоров’я, правовим межам комунікації медичних працівників із журналістами тощо.

Вказаний захід у черговий раз засвідчив актуальність та необхідність правової просвіти серед медичних працівників, у тому числі серед медичних сестер, ефективність використання міждисциплінарного підходу у професійній освіті та підвищенні кваліфікації у галузі охорони здоров’я із залученням надбань юриспруденції, психології та педагогіки.