Search

 
 

18 квітня 2019 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика розпочався цикл тематичного удосконалення – «Основи лапароскопічної хірургії».

Сучасну хірургію неможливо уявити без застосування лапароскопічних технологій. На теперішній час всі стандарти ургентної та планової абдомінальної хірургії вимагають пріоритетного застосування лапароскопічного доступу. Саме тому розширення спектру та арсеналу лапароскопічних операцій з активним впровадженням в рутинну роботу хірургічної клініки є пріоритетним та першочерговим для співробітників кафедри хірургії та судинної хірургії, з урахуванням чого й побудована програма циклу тематичного удосконалення.

Вступні лекції перед слухачами завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії, д. мед. н., професора С. Саволюка та куратора циклу к. мед. н., доцента В. Лисенка, що відповідальний за лікувальну роботу кафедри, інтегрували план та зміст циклу з мультимодальним протоколом хірургії швидкого відновлення.

Старт циклу розпочався з вже традиційного майстер-класу – виконання лапароскопічної рукавної резекції шлунку при морбідному ожирінні. Цей метод навчання активно застосовується кафедрою хірургії та судинної хірургії впродовж останніх років є ефективним навчальним інструментом, який розширює знання, навички, спонукає до дискусії та покрокового клінічного розбору.

Впродовж терміну навчання слухачі будуть працювати на симуляційному лапароскопічному тренажері, відпрацьовуючи мануальні навички, на електрохірургічному інструментарії та генераторах різних видів хірургічної енергії, будуть брати участь в лапароскопічних операціях та традиційних майстер-класах, запланованих співробітниками кафедри в рамках навчальної програми в режимі Live Surgery для досягнення максимальної ефективності та результатів в навчанні.