Search

 
 

З 9 по 16 квітня 2019 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри – д. мед. н., професор С. Саволюк) проходив цикл навчання лікарів-інтернів сімейної медицини. Це вже друга група лікарів-інтернів сімейної медицини, які впродовж цього навчального року проходили навчання з хірургії на кафедрі хірургії та судинної хірургії.

Попередня співбесіда з молодими фахівцями сімейної медицини виявила високий рівень зацікавленості проблемами саме ургентної абдомінальної хірургії – питаннями диференційної діагностики гострого апендициту, перфоративної гастродуоденальної виразки, гострого панкреатиту, защемленої грижі.

Враховуючи, що клінічною базою кафедри є ургентна хірургічна клініка Київської МКЛ № 8, то умови для навчання фахівців з сімейної медицини є найбільш сприятливими, оскільки є можливість спостерігати маршрути ургентних пацієнтів з гострою абдомінальною патологією від приймального відділення до операційної зали та надалі спостерігати за динамікою післяопераційного періоду в палатах трьох хірургічних відділень та відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, брати участь в клінічних обходах та обговоренні, в ургентних чергуваннях.

Ці знання та набуті навички побудови лікувально-діагностичного маршруту для пацієнтів з ургентною абдомінальною патологією є необхідним та обов’язковим компонентом фахової підготовки лікарів сімейної медицини.