Search

 
 

18 - 19 квітня 2019 року в м. Києві в межах реалізації глобальної програми по боротьбі зі сліпотою «Зір 2020: Право на зір», Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Європейського товариства глаукоми (EGS) та за ініціативи Міністерства охорони здоров’я України,

Департаменту охорони здоров’я КМДА, ПВНЗ «Київський медичний університет», Офтальмологічної клініки КМКЛ№ 1, Українського глаукомного товариства і кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика успішно проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Цукровий діабет – очні ускладнення. Глаукома. Міждисциплінарний підхід», в якій взяли участь понад 450 лікарів офтальмологів та лікарів дитячих офтальмологів України.

У межах проведення науково-практичної конференції завідувач кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика, голова правління ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», д.мед.н., професор Сергій Риков прочитав лекцію «Проблема глаукоми дитячого віку в Україні», доповів про державні нормативно-правові документи, що затверджені МОЗ України з питань лікування вродженої глаукоми у дитячого населення України, а також докладно зупинився на питаннях рівнів захворюваності та інвалідності внаслідок очної патології за останні десять років, основних проблемних питаннях надання офтальмологічної допомоги, які потребують першочергового розгляду, перспективах та шляхах їх вирішення.

Експерт МОЗ України за напрямками «Офтальмологія та дитяча офтальмологія», к.мед.н., доцент кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика Юрій Барінов у своїй доповіді на тему «Альтернативні методи хірургічної корекції ВОТ у дітей» ознайомив присутніх із рівнями захворюваності та інвалідності дитячого населення України з приводу вродженої глаукоми, сучасними алгоритмами діагностики та підходами до хірургічного лікування цієї категорії пацієнтів, можливостями корекції внутрішньоочного тиску у дітей в офтальмологічному відділенні НДСЛ «ОХМАДИТ».

Професор кафедри офтальмології, д.мед.н. Ірина Шаргородська виступила з лекцією на тему «Закритокутова глаукома. Європейська настанова офтальмологу»; ознайомила присутніх із рекомендаціями Європейського глаукомного товариства щодо класифікації цієї групи захворювань за механізмами розвитку, докладно зупинилася на питаннях диференційної діагностики, особливостях епідеміології, механізмах розвитку, клінічної картини, ознаках, що виявляються за допомогою спеціальної діагностичної техніки та додаткових методів обстеження. Окрема увага лікарів була звернена на особливості диспансерного спостереження цієї групи пацієнтів, фактори, що обумовлюють вибір методу лікування, особливості напрямку медикаментозної терапії та принципах хірургічного лікування.

В рамках науково-практичної конференції відбулися робочі наради членів Експертної ради «Українського глаукомного товариства», профільної кафедри офтальмології та представників суміжних кафедр з питань вдосконалення програм підготовки спеціалістів офтальмологів та дитячих офтальмологів, майстер-класи та освітні курси  щодо алгоритмів терапії глаукоми та захворювань сітківки.

В кінці науково-практичної конференції були проведені інтерактивне голосування, жвава дискусія, розглянуті та обговорені клінічні приклади та складні випадки, надані відповіді на численні запитання.

Учасниками зібрання було обговорено та прийнято проект рішення конференції.