Search

 
 

З 22 квітня 2019 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочалось проведення останніх циклів ПАЦ із спеціальностей «Гігієна праці» (куратор – ст. викладач П. Безвербний) та «Професійна патологія» (куратор – доц. Н. Гречківська).

Під час навчання слухачі набудуть нових знань з питань реформування галузі охорони здоров’я, ознайомляться з новими умовами безперервного професійного розвитку та атестації лікарів. Також вивчать нові нормативно-правові документи з питань нагляду за умовами праці, проведення медичних оглядів працюючих, експертного встановлення професійних захворювань. Опанують сучасні документи з питань надання профпатологічної допомоги, з використанням міжнародних клінічних рекомендацій та протоколів.     

Набуття слухачами сучасних знань та навичок з питань медицини праці дозволить значно підвищити професійну майстерність лікарів з гігієни праці, професійної патології та успішно отримати більш високу і підтвердити наявну кваліфікаційну категорію під час атестації.