Search

 
 

18 квітня 2019 року в Інституті серця МОЗ України відбулася п’ята щорічна реєстрова науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії», організована за активної участі кафедр кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

У роботі конференції взяли участь більше 130 лікарів-кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, реаніматологів, анестезіологів, лікарів з функціональної діагностики. Мета форуму – ознайомити лікарів різних спеціальностей з інноваціями у галузі кардіохірургії та інтервенційної кардіології, впровадженими у практичну діяльність в Інституті серця МОЗ України.

З вітальним словом до учасників конференції виступив завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НМАПО імені П. Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, професор Б. Тодуров. Тематика пленарного засідання охоплювала новітні аспекти лікування термінальної серцевої недостатності з використанням пристроїв для механічної підтримки кровообігу, а також неокуспідизації клапанів аорти і легеневої артерії (Б. Тодуров), транскатетерного протезування аортального клапана (к.мед.н. А. Хохлов, Інститут серця МОЗ України), бездротових штучних водіїв ритму серця (к.мед.н. О. Грицай, Інститут серця МОЗ України), транслокації плечеголовних судин (к.мед.н., доцент О. Зеленчук, НМАПО імені П.Л. Шупика).

Увагу аудиторії привернув також симпозіум «Нові можливості серцево-судинної профілактики», у якому взяли участь співробітники Академії. Професор кафедри сімейної медицини В. Ткаченко розглянула сучасні підходи до серцево-судинної профілактики у пацієнтів з цукровим діабетом, а завідувач кафедри функціональної діагностики професор О. Жарінов – аспекти електрокардіографічної діагностики та ведення пацієнтів з рідкісними варіантами шлуночкових тахікардій. Професор В. Батушкін (Київський медичний університет) розглянув у своїй доповіді особливості фонового лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з фібриляцією передсердь з позиції міжнародних рекомендацій і особистого досвіду.

Матеріали конференції будуть детально висвітлені у часописі «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».