Search

 
 

У м. Женева (Швейцарія) з 10 по 13 квітня 2019 року відбувся черговий Європейський Конгрес по раку легені, у роботі якого взяла участь доцент кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика к. мед. н. О. Пономарьова.

Європейський Конгрес по раку легені є спільним заходом найважливіших багатодисциплінарних наукових та науково-практичних лікарських товариств з цієї проблеми у Європі, що проводиться з метою досягнення спеціалістами з торакальної онкології спільної мети у аспектах просування науки, поширення освіти і вдосконалення методологічних підходів до ранньої діагностики, більш ефективного і безпечного лікування цієї патології.

Основними темами Конгресу були: удосконалення імунотерапії раку легені шляхом комбінацій з іншими лікувальними опціями, дрібноклітинний рак легені та мезотеліома, впровадження скринінгу раку легені, перша лінія лікування онкогенних і не-онкогенних пухлин, молекулярний фон раку легені, біомаркери недрібноклітинного раку легені. Цільову аудиторію Конгресу склали медичні та радіологічні онкологи, торакальні хірурги, респіраторні лікарі / пневмологи, інтервенційні радіологи і патологоанатоми.

Доповідачами на Конгресі виступили провідні спеціалісти та експерти європейської наукової спільноти, які присвятили свої повідомлення сучасним алгоритмам діагностики та лікування раку легені. Вони особливо зазначали, що зміни в терапевтичному сценарії, які сталися за останні 15 років, обумовили актуальність наслідування мультидисциплінарного підходу до лікування раку легені. Наведені дані міжнародних досліджень засвідчили безальтернативність та перспективність розповсюдження практики створення мультидисиплінарних високоспеціалізованих центрів, зокрема онкоторакальних. Було особливо наголошено, що ці центри з великим об'ємом медичних послуг та мультидисциплінарними командами спеціалістів є більш ефективними у веденні хворих на рак легені, ніж низько об’ємні або не-мультидисциплінарні центри, оскільки є здатними забезпечити більш коректне стадіювання пухлинного процесу, краще дотримання рекомендацій і підвищення виживаності пацієнтів.


Особливо було підкреслено, що у сучасних умовах мультидисциплінарні пухлинні панелі становлять і формують початкові плани лікування у 26 – 40% випадків. Також у доповідях було наголошена абсолютна необхідність досягнення належного та точного морфологічного і біологічного визначення походження раку легені. На практиці це часто вимагає складного відбору проб тканини, причому більшість рішень щодо лікування залежить від інформації, отриманої із зразка, що був взятий при постановці діагнозу. Після морфологічної діагностики наступним обґрунтуванням верифікації пухлинного процесу має бути тестування біомаркерів з прогнозуванням наслідків терапії. Ця практика обумовлена доступністю лікування і звичайно продовжує суттєво відрізнятися в умовах систем охорони здоров'я національного рівня. Сучасна методологія проведення патоморфологічної верифікації діагнозу раку легені натепер перетворилася на два тестові потоки, один - для виявлення цільових онкогенних змін, а інший - для пошуку біомаркерів, пристосованих до потреб проведення таргетної і імуно-онкологічної терапії.

У більшості доповідей Конгресу було підкреслено, що актуальна стратегія лікування раку легені повинна враховувати такі фактори, як гістологія, молекулярна патологія процесу, а також вік, соматичний статус, супутні захворювання і преференції пацієнта. Рішення про алгоритм і режими лікування хворих цієї групи мають обговорюватися в рамках багатодисциплінарної комісії з пухлин. Функція цієї комісії полягає в обгрунтуванні застосування певних рекомендованих опцій, включаючи здійснення додаткових досліджень та змін у терапії. Сьогодні визнано необхідним пропонувати системну терапію всім пацієнтам IV стадії з PS 0-2.


Дуже широко спеціально обговорювались на Конгресі сучасні напрямки у лікуванні злоякісних пухлин легені, а саме імунотерапія та комбіновані алгоритми – імунотерапевтичний засіб + імунотерапевтичний засіб, імунотерапевтичний засіб + хіміотерапія, імунотерапевтичний засіб + таргетна терапія тощо.

Колосальні зусилля світової медичної спільноти сьогодні спрямовані на поліпшення результатів лікування та збереження медичних аспектів якості життя хворих на рак легені, що стає можливим за застосування запропонованих на Конгресі загальних та спеціальних методологічних підходів.