Search

 
 

На засіданнях вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів продовжується розгляд та обговорення сучасних вимог до освітнього процесу, що пов’язані зі змінами в нормативному полі відносно системи післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів.

03 квітня на черговому засіданні вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ) перше питання порядку денного було присвячено існуючим можливостям, перспективам і проблемам дистанційної освіти в НМАПО імені П. Л. Шупика. Для викладення окремих аспектів такої великої теми, а також співпраці Академії з іншими провайдерами послуг запрошено CEO Accemedin Сергія Сошинського, який виступив із доповіддю «Монетизація медичного контенту для авторів, НМАПО імені П. Л. Шупика та кафедр через легальні можливості дистанційного БПР». Завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проф. Володимир Краснов поінформував присутніх про методологію створення дистанційних навчальних модулей. Підсумував активну дискусію, з акцентуванням уваги членів вченої ради на необхідності акредитації навчальних курсів і пов’язаних із цим ризиками, завідувач кафедри медичної інформатики проф. Озар Мінцер.

Другим питанням порядку денного стало обговорення виконання аспірантами та здобувачами наукового ступеню всіх років навчання індивідуальних планів наукової роботи станом на 01 квітня 2019 року. Заслухано та затверджено звіти 15 аспірантів різних форм навчання та 7 здобувачів наукового ступеня кафедр факультету. Особлива увага була приділена трьом роботам, строк виконання яких спливає в поточному році (одна кандидатська та дві докторські). Констатовано, що всі індивідуальні плани наукової роботи виконуються успішно. Декан факультету Лариса Бабінцева подякувала завідувачам кафедр за сумлінне ставлення до такого важливого напряму роботи, як підготовка науковців. 

Наступне питання, як завжди, стосувалось виконання кафедрами факультету рішень вченої ради Академії та відображенні його в щомісячному моніторингу. Заступник голови вченої ради професор Станіслав Видиборець зокрема зауважив на виконання рішень із терміном «постійно».
  

Далі було розглянуто особову справу к.мед.н. Северин Юлії Петрівни на посаду асистента кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки. Завершилось засідання розглядом питань з розділу «Різне».