Search

 
 

Сучасні напрямки у системі забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень у світі та в Україні, зокрема були широко відображені у доповідях вітчизняних і закордонних спеціалістів під час 3-х пленарних та 4-х секційних засідань.

Під час конференції підіймалися питання узгодження стратегії подальшої розбудови системи менеджменту якості медичних лабораторій, як передумови їх подальшої акредитації та забезпечення безпеки пацієнтів; ознайомлення з сучасними підходами до планування та управління якістю лабораторних досліджень, проводилось узагальнення набутого досвіду.

Учасниками конференції були фахівці медичних лабораторій закладів охорони здоров’я, які брали участь в програмах зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних досліджень (МПР), що проводилися в Україні протягом 2018 р. та члени Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини.

Завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П. Л. Шупика Н. Горовенко та завідувач Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України В. Яновська були модераторами Пленарного засідання 1.

З доповіддю «Місце генетичного аналізу в діагностиці лейкозів» виступила Н. Ольхович (доцент кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П. Л. Шупика; Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України).

Модераторами Секційного засідання «Лабораторна генетика» були Н. Горовенко та Н. Ольхович. На початку засідання з вступним словом до присутніх звернулася Н. Горовенко, чл.-кор. НАМН України, професор, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П. Л. Шупика. Наталія Григорівна привітала всіх учасників, які брали безпосередню участь у раундах за програмами «Цитогенетика» і «Молекулярна генетика» та підкреслила, що якість, точність і своєчасність отримання результатів дослідження є сучасними пріоритетами в роботі медичної клініко-діагностичної лабораторії.

Після вступного слова Н. Горовенко представила доповідь «Контроль якості генетичних досліджень – запорука підвищення ефективності медико-генетичної допомоги пацієнтам зі спадковою патологією», яка викликала значний інтерес у присутніх.

З аналітичним звітом про результати Програми МПР «Цитогенетика», «Аналіз помилок раунду 8-ЦГ та корегуючі дії лабораторій» виступила Л. Тавокіна, к.б.н., лікар-лаборант-генетик вищої категорії З. Россоха, директор Референс-центра з молекулярної діагностики МОЗ України виступила з аналітичним звітом про результати Програми МПР «Молекулярна генетика» та доповіла про проблеми молекулярно-генетичної діагностики фенілкетонурії.

До уваги присутніх було представлено доповідь «Ядерцеорганізуючі регіони акроцентричних хромосом: їх структура, роль в геномі, особливості цитогенетичної діагностики виражених варіантів поліморфізму», з якою виступила асистент кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П. Л. Шупика О. Євсеєнкова.

Після секційного засідання Наталія Горовенко привітала присутніх з високими балами за участь в Програмах МПР «Цитогенетика» та МПР «Молекулярна генетика» і побажала всім плідної праці.