Search

 
 

Визначною подією для кардіологічної спільноти України і кількох країн Східної Європи став Міжнародний міждисциплінарний Східноєвропейський форум «Прогрес антитромботичної терапії у кардіоваскулярних пацієнтів високого серцево-судинного ризику», який відбувся 12 - 13 квітня в Києві.

Безпосередніми учасниками форуму були більше 400 лікарів-кардіологів, терапевтів, судинних хірургів і лікарів суміжних спеціальностей з України, Білорусі, країн Балтії. Крім того, засідання транслювалися в аудиторії лікарів у п’яти українських містах.

З привітанням учасникам форуму виступив академік НАМН України, директор Інституту кардіології імені М. Д. Стражеска НАМН України, завідувач кафедри терапії і ревматології НМАПО імені П. Л. Шупика професор В. Коваленко. Значну увагу учасників привернули доповіді запрошених гостей – відомих професорів-кардіологів Я. Бейер-Вестендорфа і У. Зеймера (Німеччина), а також М. Мішталя (Польща). Доповідачами на форумі були провідні кардіологи України член-кореспондент НАМН України, професор О. Пархоменко, професори М. Лутай, Л. Воронков і О. Жарінов (Київ), О. Коваль (Дніпро) і А. Ягенський (Луцьк). Окрім традиційних пленарних засідань з обов’язковими сесіями питань і відповідей, усі учасники взяли участь у семінарах («воркшопах») у малих групах, де обговорювалися різноманітні клінічні випадки.

Тематика форуму охоплювала еволюцію сучасної антитромботичної терапії у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і атеросклеротичними ураженнями інших відділів судинного русла. З огляду на нещодавно оприлюднені результати мегадослідження COMPASS з участю майже 27400 пацієнтів, у багатьох випадках з’являються серйозні підстави для заміни традиційного лікування атеросклеротичних уражень (аспірин) комбінацією низьких доз сучасного антикоагулянта ривароксабану зі стандартною дозою аспірину. У кардіологічній галузі отримані дані вважаються однією з найважливіших новин останніх десятиліть. А блискуча організація київського форуму справила виняткове враження на його безпосередніх учасників і гостей.