Search

 
 

12.03.2019 р. на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології завершився цикл спеціалізації із спеціальності «Професійна патологія» (куратор – д. мед. н., доц. Наталія Гречківська).

На циклі навчались лікарі-терапевти закладів охорони здоров’я України.

Теоретичні та практичні заняття проводились на базі наукових та клінічних підрозділів кафедри в: ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» та Київській міській клінічній лікарні №5. У навчальний процес були залучені всі науково-педагогічні працівники кафедри.

Під час навчання всі слухачі успішно опонували передбачені програмою знання, вміння, навички. Значну частину навчання провели у «ліжка хворого», брали участь у проведенні діагностичних та лікувальних заходів у клініках професійних захворювань, неодноразово працювали у складі Центральної профпатологічної лікарсько-експертної комісії та комісії з медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці. Були активно залучені до освітніх та суспільних заходів, організованих ГО «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці».

Під час проведеного іспиту та комп’ютерної атестації всі слухачі показали високий рівень загальнолікарської та спеціальної підготовки. На заключному занятті слухачі зазначили високий рівень якості навчання та практичної підготовки, а також на прагнення подальшої співпраці з кафедрою.