Search

 
 

Реформи, які відбуваються у системі охорони здоров’я України, вимагають удосконалення інформаційного забезпечення управління галуззю.

Тому, підготовка сертифікованих спеціалістів, здатних на сучасному рівні забезпечити збір, накопичення, аналіз медико-статистичної інформації та належним чином представити її керівництву закладу охорони здоров’я є актуальною проблемою, а підготовка лікарів-статистиків на єдиній в Україні кафедрі медичної статистики – ефективним шляхом її вирішення.  

12 квітня на кафедрі медичної статистики завершився черговий цикл спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (для лікарів-статистиків). За два місяці навчання на циклі слухачі одержали сучасні уявлення про місце медико-статистичної інформації в організаційно-управлінській діяльності, поглибили свої знання з теоретичних основ медичної статистики та методичних підходів їх практичного використання у системі охорони здоров’я, вивчили  організацію медико- статистичної служби в Україні та системи обліку і звітності у закладах охорони здоров'я, нормативно-правове забезпечення діяльності служби медичної статистики, ознайомились із можливостями та перспективами використання інформаційних технологій для збору, накопичення та аналізу медико-статистичних даних. На практичних заняттях слухачі циклу оволоділи методологію проведення суцільних та вибіркових медико-статистичних досліджень, методами аналізу медико-статистичної інформації, навчились здійснювати аналіз стану здоров’я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров’я за медико-статистичною інформацією.

Під час навчання на циклі спеціалізації слухачі також змогли ознайомитись із досвідом роботи та практикою організації статистичного обліку, звітності та аналізу медико-статистичної інформації із використанням сучасних інформаційних технологій у центрі ПМСД №2 Дарницького району м. Києва.

Після завершення навчання усі 14 слухачів склали атестаційний іспит і одержали сертифікати спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (для лікарів-статистиків).

На заключній конференції, яка відбулась 12.04.2019 р., завідувач кафедри професор Михайло Голубчиков та куратор циклу професор Наталія Орлова привітали слухачів із успішним завершення навчання на циклі та побажали ефективно використовувати одержані знання на практиці та продовжувати свій безперервний професійний розвиток, у т. ч. на циклах тематичного удосконалення, які кафедра медичної статистики проводить у очно-заочній формі з елементами дистанційного навчання.

Староста циклу Бурда Д.В., слухачка Шипило Л.М. та ін. подякували викладачам кафедри медичної статистики за змістовні та цікаві заняття, гарну організацію навчального процесу, колегіальне ставлення до лікарів та побажали колективу кафедри успіхів у подальшій роботі.