Search

 
 

20 березня 2019 р. в м. Києві відбулась XIX Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров'я», в роботі якої взяли участь викладачі кафедри неврології №2 НМАПО  імені П.Л. Шупика.

Завідуюча кафедрою д.мед.н., професор О. Ткаченко, доцент О. Новікова, доцент Р. Стецюк, доцент О. Кононець представили роботу «Деякі аспекти питань мотивацій в медичній освіті», яка стала результатом аналізу ряду сучасних питань медичної освіти, зокрема було сформульовано низку аспектів, які пов'язані з мотиваційними і демотиваційними факторами або можуть виступати в їх якості.

В роботі доцента Новікової, доцента Стецюка, доцента Кононець було представлено бачення «Післядипломного навчання з неврології сімейних лікарів в умовах реформи» та наголошено на важливості клініко-неврологічного аналізу, зокрема щодо прикладів клінічних ситуацій в кожному окремому випадку, а також, з урахуванням неврологічної картини, створення певних алгоритмів, які сприятимуть підвищенню ефективності клінічної роботи сімейних лікарів.