Search

 
 

09 квітня 2019 року відбулося засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії, професор Наталія Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

Першим питанням на порядку денному була доповідь проректора з наукової роботи про результати наукової та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика у 2018 році та перспективи розвитку у 2019 році. Професор І. Зозуля та учений секретар В. Горачук відзначили доповідь. Н. Савичук подякувала науковим підрозділам і відділам за оперативну роботу щодо випуску довідника наукової продукції; позитивно оцінила роботу Науково-дослідного центру з приводу договорів по клінічних випробуваннях лікарських засобів.

Далі був розгляд індивідуальних планів аспірантів та  матеріалів наукової продукції, які подали кафедри до розгляду на вченій раді. Матеріали представила учений секретар д.мед.н. професор В. Горачук. Комісія рекомендувала матеріали до затвердження на вченій раді.

Завідувач відділу патентно-ліцензійної роботи Л. Кравчук звітувала про роботу відділу патентно-ліцензійної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика у 2018 році та перспективи на 2019 рік. Також члени комісії підтримали питання про списання патентів, які дублюються і вже є неактуальними і нерентабельними. Професор В. Сморжевський запропонував покращувати якість патентів, а не кількість, прагнути випускати більше патентів на винахід, які дійсно будуть корисні і потрібні. Комісія дала позитивну оцінку роботі патентно-ліцензійного відділу.

О. Вишнякова надала інформацію про виконання плану прийому в аспірантуру по факультетах та інститутах. Члени комісії обговорили поправки до постанови № 261 щодо полегшення процедури подачі документів на завершальному етапі дисертації. Комісія відзначила роботу завідувача відділу аспірантури та клінічної ординатури.

Відповідальні виконавці бюджетних НДР відзвітували за проведену роботу у I кварталі 2019 року і доповіли про випуск запланованої продукції у наступному кварталі й дослідження, які будуть проводитися.

Завідувач НДЦ, д.мед.н. М. Глоба доповіла про планування п’яти науково-дослідних робіт, які подали кафедри до розгляду на вченій раді. Комісія рекомендувала науково-дослідні роботи до затвердження на вченій раді.

На засіданні були присутніми 32 учасники.

Наступне засідання комісії відбудеться 14 травня 2019 року.