Search

 
 

23 березня 2019 року у Києві відбулась науково-практична конференція «Продовжити життя пацієнтам з раком легень: коли недосяжне стає можливим». Конференцію було присвячено реєстрації та виведенню на фармацевтичний ринок України нового препарату для лікування окремого молекулярно-біологічного підтипу раку легені – осімертинібу (торгова назва Тагріссо).

Осімертиніб належить до інгібіторів тирозинкінази (ІТК). Препарат є необоротним інгібітором рецепторів епідермального фактору росту (EGFR), що містять сенсибілізуючі мутації (EGFRm) та мутацію ІТК-резистентності T790M.

Тагріссо показаний для лікування дорослих пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легені (НДКРЛ) з наявністю мутації Т790М рецептора EGFR. Препарат має високу ефективність – вищу за препарати-попередники такої ж спрямованої дії, та, за рахунок більш високого рівню таргетування, - вищий рівень безпеки для пацієнта.

Конференцію було відкрито професором Юрієм Думанським, Головою Національної Асоціації Онкологів України. Юрій Васильович привітав учасників конференції, наголосив на важливості вирішення проблеми лікування раку легені в Україні і в світі, а також впровадженні новітніх технологій у сфері протипухлинної терапії.

Дмитро Андросов, керівник бізнес-підрозділу з онкології ТОВ «Астра Зенека Україна», розповів про зміни в сучасній парадигмі лікування пацієнтів з раком легені.

Наступну доповідь завідувача відділом пухлин грудної порожнини Національного інституту раку Юрія Кондрацького було присвячено перспективам зниження смертності від раку легені в Україні завдяки впровадженню нових алгоритмів діагностики та лікувальних підходів. Логічним продовженням доповіді Юрія Кондрацького була презентація Олександра Суховерші, присвячена інвазивним методам визначення стадії раку легень та алгоритму прийняття рішення про хірургічне втручання.

Олена Кошик, провідний лікар-патологоанатом лабораторії CSD Health Care, доповіла про нові можливості морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики раку легені.

Доповідь Ельміри  Бардер (м. Харків) була присвячена сучасним підходам до хіміотерапевтичного лікування недрібноклітинного раку легені.

Ярослав Шпарик, завідувач відділенням хіміотерапії Державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру (м. Львів), зупинився на сучасних підходах до лікування поширеного недрібноклітинного раку легень у хворих з мутацією EGFR та дослідженнях, результати яких змінили лікувальну стратегію.

Справжньою подією на конференції стала доповідь глобального директора компанії Астра Зенека з клінічної розробки препаратів Тагріссо і Іресса Юрія Руказенкова (Велика Британія). Ним був проведений глибокий аналіз результатів клінічних досліджень осімертинібу в лікуванні недрібноклітинного раку легені з мутацією EGFR, що дало змогу учасникам конференції з перших вуст ознайомитись з препаратом Тагріссо та перспективами розвитку алгоритму лікування, особливо у хворих, які пройшли лінії стандартної медикаментозної терапії.

Доцент кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика Ольга Пономарьова доповіла ряд клінічних випадків лікування недрібноклітинного раку легені з мутацією EGFR із застосуванням препарату Тагріссо, що продемонстрували особливості та переваги використання осімертинібу у лікуванні недрібноклітинного раку легень з мутацією EGFR.