Search

 
 

03 квітня 2019 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Голова комісії з навчально-методичної роботи, професор Д. Кирик доповів про ефективність підготовки інтернів на кафедрах до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Загальна фармація», «Крок 3. Клінічна фармація».

Голова профбюро факультету, доцент М. Лелека доповіла про стан трудової дисципліни на кафедрах факультету.

Член комісії з наукової та лікувально-діагностичної роботи, професор Н. Орлова доповіла про аналіз планування і звітності про діяльність кафедр з урахуванням Стратегії і Програми розвитку Академії, обговорення стратегічного плану розвитку кафедр та вивчення анкетування оцінки якості викладання та протидії корупції на кафедрі вірусології. Моніторинг проводився відповідно до плану роботи вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

Перевірено роботу кафедри за наступними напрямками: загально-організаційні заходи та матеріально-технічна база кафедри, кадрове забезпечення та кадровий резерв, навчально-методична, науково-дослідна та інші види робіт, а також стан діловодства на кафедрі. Окрім того, були проаналізовані анкети слухачів щодо якості організації навчального процесу на циклах, проведення лекційних, практичних та семінарських занять: здійснено ознайомлення із станом методичного забезпечення та ілюстративними засобами підтримки занять. Комісія відмітила, що документація кафедри вірусології упорядкована і відповідає існуючим вимогам. Наявні плани роботи кафедри, протоколи навчально-методичних нарад, посадові інструкції та функціональні обов’язки штатних співробітників, індивідуальні плани викладачів, які контролюються завідувачем кафедри. За звітний період завідувачем і колективом кафедри виконано запланований обсяг навчальної, методичної, науково-дослідної, діагностичної та організаційної роботи.

Завідувач кафедри вірусології професор І. Дзюблик представила звіт за період роботи з 2014 по 2018 роки. За звітній період кафедра проводила цикли спеціалізації, стажування та ПАЦ за фахом «Вірусологія», інтернатура зі спеціальності «Мікробіологія і вірусологія», ТУ з актуальних питань сучасних методів етіологічної діагностики вірусних інфекцій, вірусних гепатитів В, С, Д, ВІЛ-інфекції/СНІДу, герпесвірусних, кишкових та респіраторних інфекцій. Розроблені 8 нових навчальних планів і програм циклів ТУ. Проведено 6 циклів підвищення кваліфікації лікарів за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн: ТУ «Сучасні проблеми ТОRCН - інфекцій» - 3, ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ – інфекції, вірусних гепатитів В, С, Д герпесвірусних інфекцій» - 3.

Складені угоди про науково – технічну кооперацію на міжнародному та національному рівнях: Медичним центром «Еразмус» університету Роттердаму (Голандія), Американським товариством Мікробіологів ASM (Біоресурсний доступ), Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського та іншими установами. За звітний період завідувачем і колективом кафедри виконано запланований обсяг навчальної, методичної, науково-дослідної, діагностичної та організаційної роботи. Вчена рада факультету високо оцінила роботу професора Ірини Дзюблик на посаді завідувача кафедри вірусології і колективу кафедри та затвердила звіт за звітній період.

Запрошений на засідання вченої ради зав. кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права, професор В. Краснов доповів інформацію про впровадження нових форм дистанційної освіти лікарів. НМАПО імені П.Л. Шупика підписало меморандум про співпрацю із платформою Аксемедін. На платформі Accemedin вже 50 курсів, 28 956 користувачів зареєструвались на курси, 7 895 користувачів склали іспити. Плани по розвитку платформи на 2019 рік: 100 нових дистанційних курсів. Генеральний директор «Аксемедіна» Сергій Сошинський ознайомив присутніх з освітньою платформою accemedin.com. Аксемедін — Accelerator of Medical Information (Акселератор Медичної Інформації) – це освітня онлайн-платформа, яку створено виключно для професіоналів сфери охорони здоров’я. Метою Аксемедіна є якісне, безперервне вдосконалення професіоналізму лікаря в Україні. Навчання в Аксемедіні проходить за інтерактивною схемою, яка сприяє легшому засвоєнню інформації та сповільнює процес її забування. Міжнародна освітня модель спеціально адаптована для потреб сучасної спільноти лікарів України. Освітня платформа accemedin.com пропагує індивідуальний підхід до кожного лікаря, що досягається кваліфікованою інтеграцією елементів штучного інтелекту, який обов`язково враховує соціографічну інформацію, психофізіологічні властивості та загальний стан особистості. Саме це дозволяє системі створити ідеальну модель довірчої співпраці «Лікар-accemedin.com».

Професор кафедри організації і економіки фармації А. Кабачна доповіла про готовність до проведення науково-практичної конференції. Третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України» відбудеться м. Києві, 30 – 31 травня 2019 року. Конференція відбудеться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2019 рік. Організатори конференції Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України. Тематика конференції відповідає основним напрямкам ініціативної науково-дослідної роботи кафедри організації і економіки фармації «Науково-теоретичне обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів та кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» ( № 0112U002362), що виконується у рамках наукової школи професора М. Пономаренка «Школа з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу».