Search

 
 

Сучасна функціональна діагностика має в своєму розпорядженні велику кількість інструментальних методів дослідження. Одним із найбільш поширених, інформативних і доступних з них є електрокардіографія.

Цей метод дослідження біолектричної активності серця з часу його відкриття Ейнтховеном є провідним в діагностиці порушень ритму і провідності, ішемічної хвороби серця, кардіоміопатій та інших захворювань серцево-судинної системи.

З метою удосконалення знань, умінь та навичок з методів амбулаторної ЕКГ-діагностики, а також оволодіння знаннями зі змін ЕКГ при порушеннях функції автоматизму, збудливості і провідності, вивчення ЕКГ-ознак гіпертрофій відділів серця, змін ЕКГ при різних клінічних формах ІХС, електролітних, метаболічних змінах і синдромах перезбудження (преекзитації) шлуночків на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика з 03 квітня по 17 квітня 2019 року проводиться цикл тематичного удосконалення «ЕКГ-діагностика в практиці сімейного лікаря», куратором якого є к. мед. н., доцент Л. Клименко. Цикл розрахований на лікарів сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей, які зацікавлені у вивченні ЕКГ-діагностики захворювань серцево-судинної системи. Основне місце відводиться аналізу ЕКГ і особливостям при серцево-судинних захворюваннях.

Крім теоретичної підготовки (лекції, семінари, практичні заняття) слухачі матимуть змогу самостійно здійснювати дослідження під керівництвом викладачів, навчаються проводити аналіз отриманих даних і оформляти протокол ЕКГ-висновку.