Search

 
 

З 03 по 05 березня 2019 року на кафедрі ортопедії і травматології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика проходив суміжний цикл навчання лікарів-інтернів сімейної медицини.

В трьохденному циклі на кафедрі ортопедії і травматології №2 програмою підготовки лікарів-інтернів сімейної медицини передбачено інтенсивний курс з невідкладної та планової хірургії верхніх та нижніх кінцівок, знання яких необхідні майбутнім фахівцям для формування раціонального клінічного мислення та побудови оптимального діагностично-лікувального маршруту для пацієнтів.

Лікарі-інтерни 03 березня 2019 взяли участь в клінічному обході пацієнтів завідувача кафедри д.мед.н., професора Миколи Анкіна, що знаходяться на лікуванні в ортопедо-тавматологічному центрі КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», яка є клінічною базою кафедри, з наступним обговоренням важких та складних пацієнтів.

04 – 05 квітня 2019 року лікарям-інтернам були проведені лекційні та практичні заняття, на яких було висвітлено основні аспекти з консервативного та хірургічного лікування ортопедичних і травматологічних пацієнтів. Також майбутнім лікарям була надана можливість бути присутніми  в операційних, що дозволило продемонструвати весь арсенал та можливості сучасних відкритих та малоінвазивних технологій. По закінченню циклу всі лікарі-інтерни отримали залік з даної дисципліни.