Search

 
 

Сьогодення потребує поліпшення надання медичної допомоги населенню України, удосконалення та впровадження нових форм навчання лікарів закладів охорони здоров’я усіх форм власності.

В період реформування післядипломної освіти кафедра офтальмології  НМАПО імені П.Л. Шупика на чолі з завідуючим кафедрою професором Сергієм Риковим активно включилася в розробку системи безперервного професійного розвитку офтальмологів України. Розроблено короткотривалі цикли тематичного удосконалення з очно-дистанційною формою навчання «Порушення рефракції та акомодації», «Глаукома», «Оптометрія та контактна корекція», «Мікрохірургія ока», «Вітрео-ретинальна хірургія». Створено серію лекцій з сучасної діагностики, консервативного та хірургічного лікування очної патології з он-лайн доступом через мережу Інтернет, які забезпечать безперервне дистанційне навчання лікарів під час проходження циклів.

Співробітниками кафедри офтальмології прочитано ряд показових лекцій на міжобласних засіданнях офтальмологів Київської, Черкаської, Чернігівської, Житомирської, Дніпропетровської, Рівненської, Луцької, Хмельницької та Львівської областей: професором Сергієм Риковим «Дайджест в лікуванні аномалій рефракції та порушення акомодації у дітей» (11 лютого 2019, Львів),  «Захворювання сухого ока. Терни та шляхи їх вирішення» (06 березня 2019, Луцьк; 22 березня 2019, Запоріжжя; 03 квітня 2019, Дніпро); професором Іриною Шаргородською «Глаукома на оці з катарактою», «Хірургія катаракти і хвороба сухого ока – основні положення перед- та післяопераційного менеджменту» (05 березня 2019, Черкаси), «Сучасні можливості диференційної ОСТ діагностики глаукомної оптичної нейропатії» (22 лютого 2019, Київ; 03 квітня 2019, Дніпро); професором Оксаною Петренко  «Сучасні можливості нейропротекції» (22 лютого 2019, Рівне; 03 квітня 2019, Чернігів), «Основи офтальмопластики» (22 березня 2019, Запоріжжя).

Це дозволило обговорити складні і незрозумілі питання реформування, активно приєднати лікарів офтальмологів регіонів до створення єдиної системи безперервного професійного розвитку офтальмологів України.