Search

 
 

У лютому та березні відбулись засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11 під головуванням завідувача кафедри радіології професора Тетяни Бабкіної. Тематика дисертаційних робіт викликала жваву професійну дискусію. 

Розглядались дві дисертації за спеціальністю 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія: 1) на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Нелі Орищин на тему: «Ішемічна кардіоміопатія: структурно-функціональна характеристика, радіологічні критерії вибору лікувальної тактики та оцінки ефективності лікування»; 2) на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Юлії Климишин на тему: «Комплексна ехографічна оцінка віддалених результатів операції Росса».

В першій роботі узагальнено значний досвід вирішення важливої проблеми - підвищення ефективності комплексної променевої діагностики ішемічної кардіоміопатії за допомогою комплексу радіологічних критеріїв оптимізації відбору пацієнтів до різних методів лікування та оцінювання їх ефективності з урахуванням основних формуючих факторів: особливостей судинного ураження, ремоделювання лівого шлуночка, об’єму життєздатного міокарда, функціонального стану шлуночків серця та ступеня мітральної недостатності.

В другій роботі вперше в Україні представлено комплексну Ехо-КГ оцінювання віддалених результатів операції Росса у пацієнтів різних вікових груп із визначенням оптимальної методики пластики.

Результати, викладені в обох дисертаційних роботах, викликали зацікавленість та отримали високу оцінку присутніх членів спеціалізованої вченої ради.