Search

 
 

Відкриття: 25 квітня 2019 р. о 09.30

Закриття: 25 квітня о 16.00

Місце проведення: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 4 поверх, 401 аудиторія.

 

Мова симпозіуму: українська.  Презентація – мультимедійна.

Конференція внесена до реєстру з'їздів, конгресів,симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році за № 3 /симпозіуми.

09.00 – Реєстрація учасників

09.30 – Відкриття конференції.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

О. М. Дорошенко, директор Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор, голова оргкомітету

М. С. Дрогомирецька, завідувач кафедри ортодонтії НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор

В. І. Біда, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор

Г. Ф. Білоклицька, завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор

О. В. Павленко, завідувач кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор

О. О. Тимофєєв, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика,  професор

І. О. Трубка,  завідувач кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика,  доцент 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.00-10.15  «Вітальна пульпотомія у тимчасових зубах у дітей»

В. С. Стулікова, асистент  кафедри стоматології дитячого віку 

10.15 – 10.30 «Стоматологічний статус у дітей з недосконалим остеогенезом»

І. Р. Ходзінська, асистент  кафедри стоматології дитячого віку,  науковий керівник - І. О. Трубка., к.мед.н. доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку; 

10.30-10.45 «Особливості клінічного перебігу захворювань тканин пародонта у підлітків і осіб молодого віку»

З. В. Гостєва,  асистент  кафедри стоматології дитячого віку, науковий керівник - І. О. Трубка, к.мед.н. доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку;  

10.45-11.00 «Оцінка прогностичної значимості цитокінового профілю (IL-1Β і IL-4) ротової рідини в розвитку пародонтиту у людей молодого віку»

К. О. Горголь, аспірант  кафедри терапевтичної стоматології, науковий керівник -  Г. Ф. Білоклицька, д.мед.н. професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології; 

11.00-11.15 «Обгрунтування доцільності проведення методики закритого кюретажу у пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІ ступеня тяжкості, асоційованого із персистуючою герпесвірусною інфекцією»

А. В. Кравченко, аспірант кафедри стоматології, науковий керівник – Т. М. Волосовець, д. мед.н. професор, професор кафедри стоматології; 

11.15-11.30 «Оцінка прогностичної значимості поліморфізмів ТТ і АА гену ММР20 у виникненні некаріозних уражень на тлі захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку»

Н. М. Турянська, аспірант  кафедри терапевтичної стоматології, науковий керівник - Г. Ф. Білоклицька, д.мед.н. професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;

11.30-11.45 «Обгрунтування використання фотоактивованої дезінфекції для лікування та профілактики генералізованих захворювань пародонту»

С. М. Миколайчук, аспірант кафедри стоматології, науковий керівник – В. Г.  Бургонський,  к. мед.н. доцент, доцент кафедри стоматології;

 11.45-12.00  «Вплив поліморфізмів гену KLK4 у виникненні гіперестезії твердих тканин зубів на тлі захворювань щитоподібної залози»

Ковальова М. А., аспірант  кафедри терапевтичної стоматології, науковий керівник -  Білоклицька Г. Ф., д.мед.н. професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;

12.00-12.15  «Ультраструктурна характеристика змазаного шару. Аналіз первинного та вторинного змазаного шару»
І. М. Чорненький,  асистент кафедри ортопедичної стоматології, науковий керівник  -  В. І. Біда, д.мед.н. професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології; 

12.15-12.30 «Особливості діагностики хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у пацієнтів із хворобою Крона»

О. Я. Фелештинська, аспірант кафедри стоматології, науковий керівник – Т. М. Волосовець, д. мед.н. професор, професор кафедри стоматології; 

12.30-12.45 «Використання методики біполярного високочастотного електричного зварювання слизової оболонки порожнини рота» (експериментальне дослідження)

М. А. Бойко,  аспірант кафедри стоматології, науковий керівник – О. В.Павленко,  д. мед. н. професор, завідувач кафедри стоматології; 

12.45-13.00 «Використання додаткових діагностичних методів для досягнення оптимальних функціональних результатів ортодонтичного лікування»

О. О. Єзерська, лікар-ортодонт  “Клініка естетичної    стоматології     Мирослави Дрогомирецької”, науковий керівник -  М. С.Дрогомирецька, д.мед.н. професор, завідувач кафедри ортодонтії; 

13.00-13.15 «Порівняльна оцінка сучасних міофункціональних ортодонтичних апаратів»

Л. О. Михайловська, інтерн 2-го року навчання, куратор  -  К. М. Лихота д. мед.н. доцент, професор кафедри стоматології; 

13.15–13.30  «Експрес оцінка міофункціонального статусу пацієнтів в плануванні комплексного ортодонтичного лікування»

В. П. Ардикуце, аспірант кафедри стоматології, науковий керівник - К. М. Лихота, д. мед.н. доцент, професор кафедри стоматології; 

13.30–13.45  «Особливості лікування скелетного класу ІІ незнімни функціональним апаратом Herbst»

І. М. Гергель,  лікар-ортодонт “Клініка естетичної стоматології Мирослави Дрогомирецької”, науковий керівник -  Дрогомирецька М.С., д.мед.н. професор, завідувач кафедри ортодонтії;

 13.45-14.00 «Сучасні методики електроміографічного дослідження жувальних і скроневих м’язів»

Чжан Цянь, аспірант кафедри стоматології, науковий керівник – К. М. Лихота, д. мед.н. доцент, професор кафедри стоматології; 

14.00-14.15    «Досвід використання функціонального апарату Твін-блок»

Р. С., Аршинніков к.мед.н., асистент кафедри ортодонтії; 

14.15-14.30  «Заміщення дефектів зубів та зубних рядів у хворих на цукровий діабет різними видами ортопедичних конструкцій»

С. М.Германчук , докторант кафедри ортопедичної стоматології, науковий консультант - В. І. Біда, д.мед.н. професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології; 

14.30-14.45 «Профілактика болю і запалення на етапах дентальної імплантації та безпосереднього протезування»

Ю. В.Кокоєва, аспірант кафедри ортопедичної стоматології, науковий керівник - П. В. Леоненко,  д.мед.н. доцент, професор кафедри ортопедичної стоматології;

14.45-15.00 «Оптимізація результатів ортопедичного лікування захворювань тканин пародонта із застосуванням шинуючих засобів шляхом використання підтримувальної фотодинамічної терапії»

О. В.Біда, аспірант кафедри ортопедичної стоматології, науковий керівник - О. М. Дорошенко, д.мед.н. професор, директор Інституту стоматології. 

15.00-16.00  Обговорення доповідей. Дискусія.

Тел. +38044 2067309

E-mail: Durektsiya_is@ukr.net 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ У PDF