Search

 
 

Закон України «Про вищу освіту» зазначає, що заклади вищої освіти зобов’язані мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. НМАПО імені П.Л. Шупика у 2015 році довела дієвість ефективної системи управління якістю (СУЯ) через впровадження вимог стандарту ISO 9001:2015 та відповідну сертифікацію у всесвітньо відомому експертному органі.

 

В межах вимог стандарту ISO 9001:2015, який підкреслює важливість забезпечення компетентності персоналу щодо питань якості, адміністрацією Академії прийнято рішення про подальше удосконалення науково-педагогічного та адміністративного персоналу.

2 квітня 2019 проректором з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., професором Олександром Толстановим, деканом факультету підвищення кваліфікації лікарів, д.біол.н., доцентом Ларисою Бабінцевою, завідувачем сектору тематичного удосконалення Ольгою Волошенюк-Клімовою та завідувачем кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права, д.мед.н., професором Володимиром Красновим було відкрито навчання на циклі ТВ «Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу».

Цикл проходить на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. На навчання зараховано завідувачів кафедр, деканів факультетів та директорів інститутів.

Протягом циклу фахівці матимуть можливість ознайомитися з особливостями системи управління якістю у медичному ВНЗ, основними напрямками стратегічного менеджменту і планування; механізмами забезпечення якості освітньої, наукової і медичної діяльності; практичними особливостями стандартизації та сертифікації СУЯ; механізмами управління якістю; окремими методами кваліметрії, аудиту, управління ризиками та проектного менеджменту.

Адміністрація Академії підкреслює важливість підйому культури якості на новий рівень і розгляду керівниками процесів управління через призму постійного удосконалення.