Search

 
 

Виклики, що стоять перед сучасною післядипломною освітою лікарів, в умовах зростаючої конкуренції з боку державних та приватних медичних установ, спонукає клінічні кафедри до пошуку нових, інноваційних, підходів та реалізації комплексних стратегій щодо виконання завдань стосовно комплектації програмних циклів.

В таких умовах, поряд з наповненням медійного контенту, позиціонування себе в соціальних медіа-ресурсах та відео-хостингах, презентація власних досягнень, зокрема в умовах живого спілкування, набуває особливого значення – зацікавлення цільової аудиторії (хірургічна спільнота) до впровадження передових хірургічних технологій, якими володіють клінічні кафедри хірургічного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика.

В зв’язку з цим, кафедра хірургії та судинної хірургії активно підтримує роботу власних медіа-ресурсів та залучає нових користувачів шляхом підтримки тісних зв’язків з осередками Асоціації хірургів України різних рівнів.

Так, в березні 2019 року завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Сергій Саволюк отримав запрошення від Чернігівського, Хмельницького осередків обласної та міської Асоціації хірургів та м. Кропивницький, де виступив перед хірургічною спільнотою з програмними доповідями: «Сучасні хірургічні тренди в лікуванні синдрому діабетичної стопи» та «Технології швидкого відновлення в абдомінальній хірургії та онкохірургії».

Доповідь, мультимедійний супровід та представлені власні, напрацьовані кафедрою, відеоматеріали викликають жваву дискусію та зацікавленість серед хірургічної аудиторії. Розбір цікавих клінічних випадків та інноваційні розробки кафедри в галузі малоінвазивної хірургії дозволяють виконати план комплектування шляхом залучення нових слухачів, навіть з регіонів нашої держави, де географічно вигідніше їхати на навчання в інші державні заклади післядипломної освіти, що в умовах конкуренції за споживача освітніх послуг стимулює колектив кафедри хірургії та судинної хірургії до подальшого вдосконалення технологій лікувальної, наукової та навчально-методичної роботи.

Такий досвід є досить перспективним напрямком, який кафедра буде і надалі розвивати для виконання навчально-виробничого плану.