Search

 
 

Високі показники захворюваності на глаукому в Україні (19,9% у 2018 році), труднощі ранньої, своєчасної діагностики та серйозний прогноз, викликають постійну увагу до цієї хвороби як науковців, так і практичних офтальмологів.

Незважаючи на істотні успіхи в хірургії глаукоми та значне поповнення асортименту сучасних медикаментозних гіпотензивних засобів, ця патологія органу зору донині, за даними ВООЗ, залишається провідною глобальною проблемою, першою причиною інвалідності та сліпоти у всьому світі. Похилий вік, генетика і підвищення внутрішньоочного тиску – основні фактори ризику розвитку глаукоми – хронічної прогресуючої оптичної нейропатії. Широка  громадськість  мало інформована  про  фактори ризику глаукоми. Більшість  людей  неактивно дбають про здоров'я очей.

Дослідження визначають, що більше 50% випадків глаукоми  в Європі залишаються недіагностованими, оскільки глаукома має безсимптомний перебіг, особливо на початкових стадіях захворювання, наявні низький рівень  інформованості про проблему  глаукоми  і фактори  ризику  виникнення у населення. Тільки за останні чотири десятиліття питома вага хворих на глаукому в структурі первинної інвалідності по зору на Україні збільшилася в 5 разів.

Вже четвертий рік поспіль протягом березня, в межах Всесвітнього тижня боротьби з глаукомою, кафедрою офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика на чолі з завідуючим кафедрою, головою правління ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», д.мед.н. професором Сергієм Риковим проводиться низка заходів для реалізації глобальної програми по боротьбі зі сліпотою «Зір 2020: право на зір» та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Всесвітньої асоціації товариств глаукоми (WGA) і Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою (WGPA): інформування населення щодо профілактики, ранньої діагностики, попередження інвалідності та сучасних методів лікування глаукоми шляхом проведення телепередач, радіопередач, видання тематичних статей в засобах масової інформації з залученням громадських організацій; проведення семінарів, тренінгів, відкритих лекцій, які присвячені проблемі раннього виявлення глаукоми для лікарів сімейної практики та лікарів інших спеціальностей.

Слід пам’ятати! Медико-соціальна та економічна ефективність профілактики сліпоти від глаукоми залежить від: своєчасного виявлення хвороби – на ранніх стадіях захворювання; використання сучасного діагностичного  обладнання; ефективного  медикаментозного, лазерного та  хірургічного лікування; ефективного нейропротекторного лікування; ефективного постійного моніторингу захворювання.