Search

 
 

Важко знайти більш високотехнологічний та розвинений напрямок в галузі медицині, ніж анестезіологія та інтенсивна медицина. Постійний розвиток науково-медичних знань, нових медичних понять, впровадження нових діагностичних та лікувальних технологій, тісний зв’язок з іншими напрямками медицини пояснює значимість фаху анестезіолога.

Також слід враховувати високі вимоги до професійних характеристик особистості лікаря-анестезіолога. До таких слід відносити: достатні фізичні якості та психологічну стійкість, високий рівень відповідальності, повага до пацієнтів, тактовність та вихованість, стриманість в емоціях, високий рівень інтелекту, ерудованість, комунікабельність, компетентність, креативність, ініціативність, критичне ставлення до себе та оточуючих, уміння працювати з діагностичною та лікувальною апаратурою, у тому числі − в екстремальних умовах.

Згідно з даними статистичного дослідження, опублікованого в журналі GMS Journal for Medical Education (2016 р.), 64,7% молодих медичних фахівців в Німеччині «... не відчувають себе адекватно підготовленими з практичної точки зору до вимог медичної професії».

Для подолання подібного розриву між навичками, які інтерни отримують в ході навчання в інтернатурі та реальними вимогами, які пред'являються в практичній охороні здоров'я до фахівців, як професіоналам, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії був впроваджений практичний іспит, в ході якого проходить не просто оцінка отриманих навичок, а й реальна робота з пацієнтом в різних клінічних ситуаціях.

Навики молодих лікарів оцінюються безпосередньо під час роботи з пацієнтом, що дозволяє об’єктивно констатувати рівень практичної підготовленості інтернів.

Як показали перші результати – більшість інтернів успішно опанували такими рутинними практичними навиками, як інтубація трахеї, пункція-катетеризація центральної та периферичної вени, визначення центрального венозного тиску та ін. Середнє арифметичне екзаменаційної оцінки – 4,3 бали (за п’ятибальною системою).

Як зазначив завідувач кафедри професор Олег Лоскутов: «Загальне враження після іспиту, що переважна більшість інтернів впевнено почуваються біля пацієнтів під час анестезіологічного забезпечення оперативних втручань, зокрема в кардіохірургії, абдомінальній хірургії, але тільки наполеглива щоденна праця може вдосконалити рівень професійної підготовленості анестезіолога».

Переважна більшість інтернів зазначили, що значну допомогу в опануванні практичними навичками отримали за рахунок занять у Центрі симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика, проведення майстер-класів та ворк-шопів на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, участі у Симуляційній олімпіаді під час молодіжної анестезіологічної конференції.