Search

 
 

27 березня 2019 року в Медичному центрі «Оберіг» відбулася науково-практична конференція «Розсіяний склероз: подальше вдосконалення діагностики та інновації у лікуванні», що зібрала лікарів неврологів, щоб почути найновіші дані з приводу тактики ведення  пацієнтів з цією важкою патологією.

У заході взяла участь доцент кафедри неврології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика, к.мед.н. Наталія Самосюк, що виступила з двома доповідями «Успішне лікування загострення у пацієнта з хронічною запальною демієлінізуючою полінейропатією (ХЗДП) з використанням внутрішньовенного імуноглобуліну» та «Інноваційні підходи до лікування пацієнтів з розсіяним склерозом».

У першій доповіді Наталія Іванівна розповіла про критерії діагностики, диференційну діагностику, лікування хронічної запальної демієлінізуючої полінейропатії у стадії загострення на прикладі клінічного випадку.

Клінічними критеріями ХЗДП при типовому його перебігу є: 1). Хронічна поступово прогресуюча або рекурентна симетрична проксимальна та дистальна м’язова слабкість та чутливі порушення в чотирьох кінцівках; 2). Розвиток симптомів протягом більше ніж 2 місяці; 3). Відсутність або зниження сухожилкових та періостальних рефлексів в чотирьох кінцівках; 4). Можливість залучення черепно-мозкових нервів.

Ключовим методом дослідження є електронейроміографія. Основними методами лікування є кортикостероїди, плазмаферез та внутрішньовенний імуноглобулін, які є однаково ефективними, але деякі пацієнти можуть відповідати лише на один із варіантів лікування.

У другій доповіді Наталія Іванівна акцентувала увагу лікарів на новітній групі хворобо-модифікуючих препаратів моноклональних антитіл (МКАТ), що довели свою ефективність у лікуванні розсіяного склерозу в світовій практиці. На території України зареєстрованим представником цієї групи є окрелізумаб, інший препарат – алемтузумаб ще знаходиться на стадії реєстрації.

Алемтузумаб є гуманізованим МКАТ, що селективно зв’язується із CD52 циркулюючих T- и B- лімфоцитів. Після деплеції лімфоцитів,  починається процес репопуляції Т- та В-лімфоцитів,  що змінює баланс іммунної системи. Алeмтузумаб призначається у вигляді двох курсів в/в ін’єкцій з інтервалом в один рік. При необхідності може призначатися 3й і 4й курс лікування.

Наталія Іванівна розповіла про особливості призначення та дозування хворобо-модифікуючих препаратів для лікування РС, та застереженнь щодо застосування МКАТ. Сьогодні існує два підходи щодо призначень хворобо-модифікуючих препаратів  - індукційний та ескалаційний.  В багатьох випадках рання інтенсивна терапія є кращим варіантом, і  пацієнтам одразу потрібно призначати високоефективні засоби, щоб запобігти швидкому прогресуванню та інвалідизації. Але в кожному випадку потрібно індивідуально зважувати користь та ризики.

Загалом конференція була насичена сучасною передовою інформацією. Після доповідей лікарі мали можливість задавати питання, обмінюватися досвідом та ділитися власними клінічними випадками. Подібні заходи безсумнівно є корисними, бо сприяють покращенню знань, збагаченню новими навичками та підвищенню рівня надання медичної  допомоги в нашій країні.