Search

 
 

21 - 22 березня 2019 року у м. Будапешт відбувалося чергове засідання керівного Комітету Центрально-Східноєвропейського науково-освітнього проекту «J-Project», в якому взяли участь завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика професор А. Волоха та доцент цієї ж кафедри, д.мед.н. А. Бондаренко.

«J-Project», як науковий і освітній проект присвячений поширенню знань серед медичної спільноти щодо первинних імунодефіцитів, поглибленню міжнародної співпраці, організації клінічних і наукових досліджень в цій галузі. Він був започаткований у 2004 році з ініціативи професора Дебреценського університету Ласло Мароді (Угорщина) з метою покращення діагностики та лікування пацієнтів із первинними імунодефіцитами в країнах Центральної і Східної Європи.

У той час не тільки генетична діагностика ПІД була майже повністю відсутня в країнах Східної та Центральної Європи, але й кількість клінічно ідентифікованих пацієнтів ПІД була також незначною, створюючи великий розрив між Західною та Східною Європою з точки зору діагностики імунодефіциту та медичного супроводу пацієнтів. З ініціативи на той час доцента, а зараз завідувача, кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології професора А. Волохи Україна однією з перших підключилася до цього руху. На 2004 рік в «J-Project» включав 10 країн Східної Європи. За 15 років свого існування «J-Project» розширив свою активність не тільки на інші країни Європи, але також Азії і Африки, і на сьогодні включає 26 країн-учасниць (http://www.jprojectnetwork.com).

Основними здобутками 15-річної активності є значне покращення діагностики первинних імунодефіцитів переважно у дітей, в тому числі проведення значного обсягу генетичних досліджень, в межах співпраці відкриття нових, раніше не описаних генетичних мутацій, відповідальних за вроджений дефект в імунітеті, створення громадських організацій із захисту прав пацієнтів із ПІД, отримання доступу до сучасного лікування, проведення більше 200 конференцій різного масштабу у країнах-учасницях, публікація когортних наукових досліджень. В Україні за цей період з ініціативи кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика проведено 14 шкіл-семінарів і наукових симпозиумів в рамках «J-Project» в різних регіонах України. Наступна зустріч запланована на 23 - 24 травня у м. Тернопіль.

У результаті проведеної наради основними пріоритетами подальшого розвитку визначено залучення молодих науковців і лікарів до галузі імунології, а також інтеграція в світовий науковий простір шляхом активнішої публікації отриманих наукових результатів, як наслідку активності в рамках «J-Project». Також пріоритетними напрямками було визначено орієнтацію на країни, відносно пасивні в галузі первинних імунодефіцитів, нові країни-члени проекту та країни Центральної Азії.