Search

 
 

Підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників завжди було і залишається серед основних пріоритетів роботи НМАПО імені П. Л. Шупика. 

В межах цього 28 березня 2019 р. в стінах Академії відбувся міжкафедральний семінар з попередньої експертизи докторської дисертації завідувача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, доцента С. Убогова на тему: «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Науковий консультант – декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, заслужений працівник освіти України, д. фарм. н., професор В. Трохимчук.

Засідання відбулося під головуванням завідувача кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н., професора Л. Давтян за участі науково-педагогічного складу кафедр контролю якості і стандартизації лікарських засобів, фармацевтичної технології і біофармації, організації і економіки фармації, промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології.

Рецензентами роботи виступили провідні фахівці у галузі фармації – професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації, заслужений працівник фармації України, д. фарм. н., професор Р. Коритнюк, професор кафедри організації і економіки фармації, д. фарм. н., професор А. Кабачна, доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н., доцент А. Дроздова.

Після ознайомлення з основними даними про здобувача і дисертаційну роботу та заслуховування доповіді, дисертанту було задано цілу низку питань з метою роз’яснення окремих положень і висновків дисертації, на кожне з яких він дав вичерпні відповіді по суті. Далі були виступи наукового консультанта, професора В. Трохимчука, який позитивно охарактеризував особистість здобувача, та рецензентів, які дали високу оцінку дисертації доцента С. Убогова, але, при цьому, висловили окремі зауваження і побажання щодо роботи, на кожне з яких здобувач дав відповіді та роз’яснив свою позицію.

В другій частині засідання традиційно відбулося обговорення дисертаційної роботи у формі публічної дискусії, у якій взяла участь більша частина присутніх, серед яких, зокрема, слід відмітити виступи професора кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів О. Гриценко та завідувача кафедри організації і економіки фармації, доцента В. Гульпи, які звернули увагу на досягнення мети дослідження у розв’язанні наукової проблеми, високо оцінили елементи наукової новизни, логіку та прикладні результати дослідження.

За підсумками засідання учасниками міжкафедрального семінару було прийнято одностайне рішення, що за своєю актуальністю, обсягом виконаних досліджень та новизною одержаних результатів, їх практичним значенням для фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я дисертаційна робота С. Убогова повністю відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, які визначені наказами МОН України та Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим Постановою КМУ від 24.07.2013 № 567, і може бути рекомендована для попереднього розгляду спеціалізованою вченою радою.