Search

 
 

20 березня кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права вже вдруге спільно з Київським медичним університетом (КМУ) провела Міжнародну наукову конференцію на тему: «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я» на базі Національної медичної бібліотеки.

У роботі Конференції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри на чолі з завідувачем.

На відкритті заходу з вітальними словами виступили: Президент КМУ – Олександр Поканевич, ректор КМУ – Борис Івнєв, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика – Володимир Краснов.

Відкрив цикл доповідей професор Володимир Краснов із темою: «Формування соціальної відповідальності, як основи забезпечення стабільності суспільства». Модерування секції щодо гуманітарних вимірів сучасної вищої медичної освіти в Україні провела професор кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного професор Олена Уваркіна.

Виступи та обговорення відповідали таким основним тематичним напрямам роботи Конференції: актуальні питання розвитку вищої медичної освіти: європейський вектор; формування науково-теоретичних і методологічних засад медичної науки; накопичення науково-практичних знань і становлення нових галузей медицини; сутність і особливості компетентнісного підходу у підготовці медичних спеціалістів; інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти в сфері охорони здоров’я; формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів закладів вищої медичної освіти; впровадження стандартів здорового способу життя; філософія медичної освіти; особливості й перспективи впровадження медичної та освітньої реформ в Україні: рефлексія змін.

Матеріали Конференції надруковано в збірнику наукових праць. По завершенню заходу всі учасники отримали сертифікати.