Search

 
 

22 березня 2019 р. в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулася науково-практична конференція оториноларингологів та дитячих оториноларингологів України «Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології», присвячена 100-річчю кафедри оториноларингології, 50-річчю кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика та 100-річчю з дня народження професора О. Євдощенко.

Метою конференції було ознайомлення фахівців з досягненнями кафедр та новими тенденціями в напрямку підвищення ефективності діагностики та лікування хвороб вуха, горла та носа у дорослих і дітей.

Відкрила конференцію проректор з науково-педагогічної  та лікувальної роботи, професор Р. Моісеєнко. З привітаннями виступили: академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О. С. Коломійченка НАМН України», голова Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів професор Д. Заболотний; проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи НМУ імені О. О. Богомольця професор О. Науменко; завідувач кафедри оториноларингології НМУ імені О. О. Богомольця професор Ю. Дєєва; професор кафедри  оториноларингології НМУ  імені О. О. Богомольця Ф. Тишко. 

 

Професор Р.  Моісеєнко вручила подяки ректора НМАПО імені П. Л. Шупика завідувачам кафедри оториноларингології і дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, професорам В. Шкорботуну та А.  Косаковському.

В доповідях вчених були висвітлені нові технології та актуальні питання діагностики і лікування захворювань  ЛОР-органів. Окремі засідання були присвячені висвітленню питань патології лімфаденоїдного глоткового кільця, захворюванням гортані, носа і приносових синусів, проблемам ранньої діагностики та реабілітації порушень слуху. Дана інформація буде корисною отоларингологам, дитячим отоларингологам, сімейним лікарям та педіатрам.

          

В доповідях українських вчених були висвітлені нові технології та актуальні питання діагностики і лікування захворювань  ЛОР-органів у дітей. Окремі доповіді були присвячені висвітленню питань патології лімфаденоїдного глоткового кільця, захворюванням гортані, носа і приносових синусів, проблемам ранньої діагностики та реабілітації порушень слуху у дітей.

Загалом, в роботі конференції взяло участь понад 270 фахівців з профільних установ України.  Всі учасники конференції отримали багато цікавої та корисної інформації з різних розділів оториноларингології та дитячої оториноларингології.

Під час конференції працювала виставка фармацевтичних препаратів та медичної техніки.

По закінченню конференції була прийнята резолюція, направлена на покращення допомоги дорослим і дітям України з захворюваннями ЛОР-органів.