Search

 
 

Відповідно до  Положення про деканат по роботі з іноземцями НМАПО імені П. Л. Шупика  організаційні питання освітнього процесу, всебічна підтримка  проживання, медичного обслуговування, супровід міграційно-реєстраційних питань іноземців, комунікативні зв’язки з ними та базовими кафедрами покладено на деканат по роботі з іноземцями.

У період з 13 по 21 березня 2019 року у межах своїх повноважень співробітники деканату по роботі з іноземцями (заступник декана, завідувач відділу міжнародного співробітництва доцент В. Проценко та старший  інспектор деканату Н. Усенко) в рамках постійно діючого  моніторингу якості підготовки іноземців, що навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика, відвідали кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії, кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, медицини катастроф та військово-медичної підготовки, дерматовенерології, педіатрії № 2, дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, нейрохірургії,  акушерства та гінекології № 2, травматології та ортопедії № 2, хірургії та судинної хірургії.

      Під час перевірки особлива увага зверталась на: 

  • хід виконання індивідуальних планів підготовки клінічних ординаторів–іноземців,
  • методичне забезпечення навчального процесу, в тому числі наявність навчальних планів та програм підготовки клінічних ординаторів, стажування (з урахуванням тривалості навчання та спеціальності), тематичних планів лекцій, семінарських занять та практичної підготовки (практично орієнтованого навчання),
  • виконання своїх обов’язків кураторами–керівниками клінічних ординаторів, стажистів відповідно до Положення про куратора іноземця;
  • дотримання іноземцями умов договору про надання освітніх послуг між НМАПО імені П. Л. Шупика та фізичною особою, в тому числі, своєчасність оплати за навчання та проживання в гуртожитку