Search

 
 

5 березня 2019 р. Оксані Солдатовій було присвоєно вчене звання доцента кафедри дитячих і підліткових захворювань.

Доцент Солдатова має педагогічний стаж 12 років, кандидат медичних наук з 2003 року. 

На кафедрі дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика працює з 2009 р. на посаді асистента, а з 2015 р. - доцента кафедри. В її активі 44 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких 30 у профільних ВАК виданнях, в тому числі 9 одноосібні. Також співавтор наукової публікації у виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science.

О. Солдатова пройшла стажування в межах Європейського освітнього проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Education Practice» (Польща, 2016 р.) та «Культурні аспекти та особливості навчання людей з фізичними вадами» (Польща, 2018 р.). Постійно бере участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах педіатрів.

На кафедрі О. Солдатова відповідає за лікувальну роботу. Співавтор навчальних програм по інтернатурі, спеціалізації, стажуванню, передатестаційній підготовці та циклів ТУ за фахом «педіатрія» та «дитяча гастроентерологія».

Співробітники кафедри щиро вітають та бажають подальших успіхів та професійного росту.