Search

 
 

З 18 березня 2019 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології у Вінницькій обл. на базі Барської ЦРЛ розпочато проведення 1-місячного очно-заочного циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – ст. виклад. П.  Безвербний).

На циклі навчається 29 лікарів, що працюють у закладах охорони здоров’я м. Бар та смт. Муровані Курилівці.
Під час циклу слухачі набувають нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі медичних оглядів працюючого населення, згідно з вимогами Держпраці України, поглиблюють знання з профлактики та критеріїв експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань, відпрацьовують практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо.  

Набуття слухачами сучасних знань та навичок з питань медицини праці дозволить значно покращити медичне обслуговування працівників Вінницької обл.