Search

 
 

21 - 22 березня 2019 р. відбулася науково-практична конференція «Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу та запального процесу», в організації якої активну участь брали НАМН України та НМАПО імені П. Л. Шупика.

Дитячими кардіоревматологами була проведена ретельна підготовка до основних напрямів конференції та підготовка резолюції з основних дискусійних питань дитячої ревматології: проблем вибору імунобіологічних препаратів при ювенільних артритах, вирішення питань передачі пацієнтів від дитячого ревматолога дорослому ревматологу із збереженням базисної терапії та процесу ремісії у хворих на «ЮРА».

У конференції взяли участь 49 дитячих кардіоревматологів, серед них професори Т. Марушко, О. Ошлянська, Л. Омельченко, Л. Богмат, Я. Бойко, Н. Шевченко, які представили доповіді. Були обговорені питання розвитку та особливості діагностики орфанних хвороб в Україні, проблеми діагностики аутозапальних захворювань у дітей, використання біомаркерів при прийнятті терапевтичних рішень у хворих. У межах конференції була проведена нарада Асоціації ревматологів України, головних спеціалістів НАМН і експертів МОЗ України, на якій були обговорені питання стратегії формування нормативної бази та протоколу ювенільного ревматоїдного артриту у дорослих, питання імплементації телемедицини та цифрових технологій у забезпеченні медичної допомоги хворим на ревматичні захворювання, на якій була прийнята резолюція конференції.