Search

 
 

Однією з важливих подій І кварталу поточного року стала заключна атестація провізорів-інтернів, які навчалися в очній частині інтернатури на кафедрах фармацевтичного профілю НМАПО імені П. Л. Шупика (кафедри фармацевтичної технології та біофармації, організації і економіки фармації, контролю якості і стандартизації лікарських засобів).

Процес атестації включав три етапи: комп’ютерне тестування з теоретичної підготовки, оцінка знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками, підсумкове оцінювання рівня засвоєння навчальної програми інтернатури у формі співбесіди за білетною системою (усний іспит).

Атестацію проводили 14 членів атестаційної комісії (професорів, доцентів і старших викладачів) під головуванням декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, професора В. Трохимчука. За результатами трьох етапів атестації, колегіально приймалося рішення щодо присвоєння інтернам звання провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація». Знання оцінювались за п’ятибальною шкалою.

Перед початком усного іспиту було проведено анонімне анкетування провізорів-інтернів щодо якості викладання й можливих проявів корупції. Результати анкетування засвідчили про відсутність корупційних проявів та належний рівень викладання на кафедрах фармацевтичного профілю.

Всього було атестовано 105 провізорів-інтернів. Опанування програми очної частини інтернатури становило 100 %. Середній бал оцінювання за результатами атестації склав 3,85. Якісний показник (відмінно та добре) склав 75,24 %, що у порівнянні з минулим випуском (середній бал 4,01) свідчить про збереження  належного рівня підготовки та збільшення кількості «задовільних» оцінок.

За результатами аналізу анкет провізорів-інтернів щодо оцінки процесу організації підготовки в інтернатурі було сформовано пропозиції щодо покращення якості підготовки провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» у 2019 році, зокрема: посилити контроль за теоретичною підготовкою провізорів-інтернів під час проходження заочної та очної частин інтернатури шляхом отримання необхідного навчального контенту та тестування ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Фармація» за допомогою платформи Illias; продовжити створення навчального контенту підготовки провізорів-інтернів з урахуванням процесу реформування фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України. Всі провізори-інтерни залишились задоволеними та висловили подяку викладачам медико-профілактичного та фармацевтичного факультету та особисто декану професору В. Трохимчуку.