Search

 
 

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика продовжує залучати до навчального процесу досвідчених фахівців, не лише анестезіологічного профілю, а й з інших напрямків медицини.

Останнім часом все більшої актуальності набуває проблема дефектів надання медичної допомоги.

Кількість справ за позовами пацієнтів до закладів охорони здоров’я, так званих «медичних справ», що розглядаються судами з кожним роком збільшується. Сьогодні є підстави стверджувати, що морально-етичні аспекти діяльності лікаря відходять на другий план, а у разі порушень професійної діяльності такі дії розглядають з точки зору законності. Особливістю вирішення цивільних та кримінальних справ, зумовлених несприятливими результатами діагностики та лікування у медичній практиці є те, що головним, а подекуди і єдиним, доказом у подібній справі, є висновок судово-медичної експертизи, що свідчить про наявність або відсутність ознак правопорушення. Про це повідала доцент кафедри судово-медичної експертизи Академії, судмедексперт ДУ «Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» Оксана Гуріна, яка 18 березня 2019 року прочитала інтернам-анестезіологам другого року навчання лекцію «Особливості проведення судово-медичних експертиз по матеріалам кримінальних проваджень у випадках неналежного надання медичної допомоги». Були наведені клінічні приклади із зазначенням помилок у веденні медичної документації лікарями, при порушеннях деонтологічного характеру та тих, які підпадають під дію кримінально-процесуального кодексу України й порушують чинне законодавство України про охорону здоров’я.

Лекція викликала неабиякий інтерес у слухачів та супроводжувалася дискусією, у тому числі, і після доповіді. Як зазначали лікарі-інтерни, подібні лекції мають надзвичайно важливе значення, оскільки наочно демонструють важливість чіткого ведення медичної документації, привчають до суворих реалій майбутньої самостійної лікарської практики, обґрунтовують необхідність вивчення законодавства України про охорону здоров’я та чинних нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я, юридичне право в анестезіології.