Search

 
 

З 11 по 18 березня на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика проходив цикл навчання лікарів-інтернів сімейної медицини.

В тижневий цикл на кафедрі хірургії та судинної хірургії програмою підготовки лікарів-інтернів сімейної медицини передбачено інтенсивний курс з невідкладної та планової абдомінальної хірургії, знання яких необхідні майбутнім фахівцям для формування раціонального клінічного мислення та побудови оптимального діагностично-лікувального маршруту для пацієнтів.

Лікарі-інтерни взяли участь в клінічному обході пацієнтів завідувача кафедри професора Сергія Саволюка, що знаходяться на лікуванні в трьох хірургічних відділеннях і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії МКЛ № 8 м. Києва, яка є основною клінічною базою кафедри, з наступним клінічним обговоренням важких та складних пацієнтів. Щоденна присутність на ранкових клінічних конференціях дозволяє ознайомитись з ритмом роботи ургентної хірургічної клініки та з усім спектром хірургічних нозологій та їх можливих ускладнень, а щоденна присутність в операційних дозволяє продемонструвати весь арсенал та можливості сучасних відкритих та малоінвазивних хірургічних технологій. Крім цього, в програмі підготовки лікарів-інтернів сімейної медицини передбачена робота в приймальному відділенні, особливо під час ургентних чергувань клініки.

Така побудова навчальної програми є найбільш оптимальною, враховуючи, що в умовах реформування галузі охорони здоров’я нашої держави основна роль відводиться саме лікарю сімейної медицини, його професіоналізму та компетентності.