Search

 
 

У зв’язку з внесенням змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які були затверджені наказом МОЗ України від 31.10.2018 року №1977  та визначення  кваліфікаційних вимог до зайняття нових посад керівників закладів охорони здоров’я виникла нагальна потреба у задоволені потреби сьогодення щодо підготовки високопрофесійних управлінських кадрів.

Оскільки на посади генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я  з 01 січня 2022 року мають право претендувати тільки професіонали, які здобули вищу освіту ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»  проектною групою НМАПО імені П.Л. Шупика спільно з кафедрами медичної інформатики, медичної статистики, громадського здоров'я, іноземних мов, мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю, педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права, філософії - кафедрою управління охороною здоров'я розроблені концепція та освітньо-професійна програма «Менеджмент у сфері охорони здоров'я» у галузі знань – 07 «Управління та адміністрування».

Інформацію про зміст освітньо-професійної програми «Менеджмент у сфері охорони здоров'я», обсяг кредитів ЄКТС, перелік компетентностей та форми атестації здобувачів тощо  на засіданні вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика 13 березня 2019 року доповів завідувач кафедри управління охороною здоров’я професор В. Михальчук. Після обговорення вчена рада затвердила освітньо-професійну програму «Менеджмент у сфері охорони здоров'я» у галузі знань – 07 «Управління та адміністрування».