Search

 
 

12 березня 2019 року відбулося засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання проректор з наукової роботи, голова комісії, професор Наталія Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

Першим доповідав завідувач відділу комунікації К. Балашов про деталі розміщення інформації на сайті Академії.

Далі був розгляд індивідуальних планів аспірантів та  матеріалів наукової продукції, які подали кафедри до розгляду на вченій раді. Матеріали представила учений секретар д.мед.н. професор В. Горачук. Комісія рекомендувала матеріали до затвердження на вченій раді.

Завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності О. Сіренко доповіла про внесення змін до складу експертних комісій НМАПО імені П. Л. Шупика. В обговоренні брали участь Н. Савичук та В. Мішалов.

Наступним доповідав професор О. Мінцер про створення Редакційної видавничої ради, яка буде займатися видавничою діяльністю збірника наукових праць і журналів Академії. Було внесено пропозицію щодо подвійного сліпого рецензування статей, а також необхідності створення єдиної академічної політики щодо журналів.

О. Рачинська розповіла про результати реєстрації науково-педагогічних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика на платформах Scopus та Web of Science. Проректор з наукової роботи Н. Савичук наголосила на тому, що статті у виданнях, які цитуються міжнародною наукометричною базою даних Scopus – це особиста відповідальність, ініціатива та праця кожного вченого.

Наступним питанням була інформація про організацію проведення науково-практичної конференції науковим товариством студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, яка відбудеться 16 - 17 травня 2019 р. на базі Академії. Конференція буде присвячена Дню науки. Під час роботи форуму передбачаються доповіді з питань фундаментальних і прикладних досліджень з різних галузей сучасної медицини та фармації, які будуть об’єднані у хірургічну, терапевтичну і секцію з анестезіології та інтенсивної терапії. Інформацію доповіла голова наукового товариства молодих вчених С. Аугунас.

Завідувач НДЦ д.мед.н. М. Глоба доповіла про планування трьох науково-дослідних робіт, які подали кафедри до розгляду на вченій раді; дострокове закриття НДР на кафедрі медицини невідкладних станів та про затвердження Зведеного плану НДР на 2019 рік. Комісія рекомендувала план та науково-дослідні роботи до затвердження на вченій раді.

На засіданні були присутніми 25 учасників.

Наступне засідання комісії відбудеться 9 квітня 2019 року.