Search

 
 

Кафедра управління охороною здоров`я завершила цикл спеціалізації  «Організація і управління охороною здоров'я» для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров'я. Протягом  двох місяців (08.01 – 11.03. 2019 р.) на  циклі спеціалізації навчалося 58 слухачів,  з них 20 - за контрактом.

За посадами керівники розподілились:

  • перші керівники: головні лікарі, директори, керівники центрів – 9;
  • заступники перших керівників (гол. лікарі, директори) – 8;
  • завідуючі структурним підрозділом (відділенням) – 5;
  • лікарі-практики (сімейні лікарі, стоматологи, хірурги, офтальмологи, інтерни тощо, ФОП, наукові працівники, інтерни) – 33;

- безробітні - 3.

Вищенаведена структура свідчить, що бажання слухачів стати організаторами охорони здоров’я в частині випадків пов’язане з бажанням започаткувати самостійну приватну медичну практику, або зайняти керівну посаду у вже працюючому медичному закладі. У будь-якому випадку, обидва фактори свідчать про структурну трансформацію охорони здоров’я в бік оновлення керівного складу медичних закладів та розвитку приватного сектору, як альтернативи державній медицині.

Заняття проходили згідно робочого плану у вигляді лекцій, практичних та семінарських занять,  з використанням мультимедійного простору. Оцінка набутих знань здійснювалась викладачами кафедри протягом всього терміну навчання, а також при проведенні співбесіди.

Протягом 2-х місяців курсанти оволоділи методикою системного підходу, технологією вироблення і прийняття управлінського рішення, правовими аспектами менеджменту, знаннями в галузі економіки в охороні здоров’я та виконали самостійні роботи.

Слухачі також навчались на суміжних кафедрах, де знайомились з організацією медичної допомоги по окремих напрямках:

  • організація боротьби з туберкульозом – кафедра фтізіатрії;
  • організація медичної допомоги хворим серцево-судинними хворобами – НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска;
  • організація боротьби з особливо небезпечними інфекціями – кафедра епідеміології;
  • боротьба зі СНІДом та вірусними гепатитами –кафедра вірусології.

На завершення всі курсанти успішно склали тестовий комп’ютерний екзамен та екзамен з практичних навичок і отримали сертифікат лікаря спеціаліста-організатора охорони здоров'я.

За даними анкетування слухачі позитивно оцінили рівень викладання, новизну та  об’єм отриманої інформації.

Для курсантів циклу СП 7.03.2019 р. відбулася заключна конференція за участю  колективу кафедри управління охороною здоров`я. Розпочав  засідання  завідувач кафедри д.мед.н., професор  В. Михальчук, який привітав слухачів з успішним закінченням навчання та побажав ефективно використати набуті знання для подальшого реформування медичної галузі України.

Також виступили професори О. Толстанов, Н. Гойда, І. Кринична, доценти: В. Бугро, О. Федоренко, В. Пащенко та інші науково-педагогічні працівники кафедри, які приєднались до привітань проф. В. Михальчука та побажали курсантам в своїй діяльності сприяти розвитку вітчизняної медичної допомоги.

З вітальним словом колективу кафедри та подякою виступили староста циклу О. Білецька та інші слухачі, які подякували за надані знання та побажали успіхів в подальшій роботі.