Search

 
 

06 березня відбулось чергове засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ).

Враховуючи низку нових нормативно-правових актів України щодо подальшого розвитку системи післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, а також необхідність перебудови освітньої діяльності кафедр першим питанням порядку денного засідання вченої ради розглядалось таке: «Про особливості виконання навчально-виробничого плану НМАПО імені П. Л. Шупика та завдання з конкурентоспроможності освітніх послуг у 2019 році». Для обговорення основних викликів, що стоять перед науково-педагогічними працівниками факультету в 2019 році та очікуються в 2020 році було запрошено першого проректора НМАПО імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка. Відбулась цікава та змістовна дискусія. Питання стосувались усіх сторін навчального процесу: забезпечення виконання педагогічного навантаження на рівні 600 годин на рік, організації та технологічного супроводу проведення занять з елементами дистанційної форми навчання, перегляду та можливого зменшення документації з оформлення короткотривалого циклу тощо. Члени вченої ради факультету ПКВ висловили побажання щодо подальшої практики запрошення на свої засідання керівників основних процесів діяльності Академії.

Наступним питанням стало обговорення особливостей стимулюючих виплат за роботу в шкідливих умовах праці в 2019 році. Голова постійної комісії вченої ради факультету з лікувально-діагностичної роботи професор Олена Кучер ознайомила присутніх із результатами обговорення питання на черговому засіданні аналогічної комісії вченої ради Академії. Декан факультету Лариса Бабінцева доповіла про рішення постійно діючої комісії вченої ради Академії з фінансово-економічної та господарської діяльності з цього ж питання. При обговоренні виникла жвава та конструктивна дискусія з підтримкою озвучених пропозицій комісій вченої ради Академії.

Наступне питання, як завжди, стосувалось виконання кафедрами факультету рішень вченої ради Академії та відображенні його в щомісячному моніторингу. Заступник голови вченої ради професор Станіслав Видиборець, зокрема, зауважив на виконання рішень із терміном «постійно».

Наприкінці засідання було розглянуто питання з розділу «Різне». Зокрема вчена рада факультету рекомендувала для розгляду та затвердження на вченій раді Академії сім нових навчальних планів і програм циклів тематичного вдосконалення термінами від 0,25 до 1 місяця, в т.ч. із елементами дистанційного навчання.